X edycja konkursu ZHP im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej

Wiktoria Tobolewska
23/09/2022
~ 5 min czytania

22 września 2022 r. w Belwederze - Rezydencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odbyło się rozstrzygnięcie konkursu Związku Harcerstwa Polskiego im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej.

Podczas uroczystości został odczytany list od Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbiety Witek. Dodatkowo uroczystość została zwieńczona wystąpieniami Łukasza Rzepeckiego z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz prof. dr. hab. harcmistrza Adama Massalskiego, przewodniczącego komisji konkursowej.

W tym roku do komisji konkursowej wpłynęło 21 prac, z których nagrodzono i wyróżniono 16.

Komisja tegorocznej edycji konkursu obradowała w składzie: 

 • prof. dr hab. hm. Adam Massalski – przewodniczący komisji 
 • dr phm. Ewa Palamer-Kabacińska  
 • dr hm. Jakub Czarkowski 
 • dr hm. Marek Jedynak  
 • dr hab. hm. Jarosław Balon  
 • prof. UAM dr hab. hm. Zbigniew Pilarczyk  
 • dr Teresa Lewandowska-Kidoń  
 • prof. dr hab. hm. Grzegorz Nowik  
 • płk dr hab. Juliusz Tym 
 • mgr Magdalena Rzepka 
 • Karolina Stpiczyńska – sekretarz komisji 

Komisja przyznała 8 wyróżnień: 

w kategorii praca LICENCJACKA 

 • Alicji Kunert za pracę „Sprawności zuchowe w kształtowaniu kompetencji kluczowych zucha”, Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Nauk Społecznych.  
 • Kamilowi Żakowi za projekt inżynierski „Opracowanie technologii odlewania Krzyża Harcerskiego wraz z jego wykonaniem”, Katedra Odlewnictwa Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska.  
 • Mikołajowi Zawiślakowi za pracę „Badanie spójności stron internetowych w organizacji pozarządowej na przykładzie chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego”, Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. 
 • Marcie Regulskiej za pracę „Zarządzanie międzynarodowym zespołem projektowym w organizacji społecznej na przykładzie Związku Harcerstwa Polskiego”, Uniwersytet Jagielloński Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, kierunek studiów: Zarządzanie, specjalność: Międzynarodowe. 
 • Julii Leśniewskiej za pracę „Przynależność młodzieży do Związku Harcerstwa Polskiego a jej funkcjonowanie w mediach społecznościowych”, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, kierunek studiów: Pedagogika. 
 • Aleksandrze Frątczak za pracę „Stosowanie elementów metodyki zuchowej w pracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej warszawskich szkół”, Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny. 
 • Adrianowi Wojtaszowi za pracę „Rola prasy harcerskiej we współczesnej komunikacji Związku Harcerstwa Polskiego”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność: Dziennikarstwo. 

w kategorii praca MAGISTERSKA 

 • Agnieszce Wrzesińskiej za pracę „Związek Harcerstwa Polskiego na Dolnym Śląsku w latach 1945–1950”, Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Instytut Historyczny. 

Laureatami tegorocznej edycji konkursu zostali: 

w kategorii praca LICENCJACKA: 
(Komisja konkursowa zdecydowała o przyznaniu dwóch nagród III stopnia i dwóch nagród II stopnia). 

 • nagroda III stopnia dla Izy Liwińskiej za pracę „Rola harcerstwa w kształtowaniu wartości życiowych harcerzy pełniących funkcje liderskie”, Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. 
 • nagroda III stopnia dla Magdaleny Gizler, za pracę „Obraz harcerza i izviđača w Polsce i Serbii”, Uniwersytet Gdański Wydział Filologiczny. 
 • nagroda II stopnia dla Doriana Adamika za pracę „Idea Ruchu Skautowego Roberta Baden-Powella i jej wpływ na rozwój podstaw ideologicznych oraz strukturalnych skautingu polskiego w latach 1909-1921”, Uniwersytet Łódzki Wydział Filozoficzno-Historyczny, kierunek studiów: Historia. 
 • nagroda II stopnia dla Aldony Majewskiej (z domu Grobelskiej) za pracę „Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych w harcerstwie”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Filozofii i Nauk Społecznych Instytut Nauk Pedagogicznych, kierunek studiów: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. 

w kategorii praca MAGISTERSKA: 

 • nagroda III stopnia dla Agnieszki Gralok za pracę „Doświadczanie Wszechstronnego Rozwoju Młodego Człowieka W Harcerstwie”, Wydział Nauk Społecznych Uniwersyetu Śląskiego. 
 • nagroda II stopnia dla Agnieszki Waszak za pracę „Edukacja pozaszkolna a wybór ścieżki życiowej. Na przykładzie badań wśród instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego”, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Pedagogiki i Psychologii, kierunek studiów: Pedagogika, specjalność: Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. 
 • nagroda I stopnia dla Dyzmy Zawadzkiego za pracę „Sulimczyk” - pismo 16. Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego w latach 1930-1939, Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny. 

Nagrodę I stopnia wręczył w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pan Łukasz Rzepecki – Doradca Prezydenta. 

w kategorii KSIĄŻKA: 

 • nagroda II stopnia dla Przemysława Pawła Grzybowskiego i Katarzyny Marszałek za książkę „Harcerska kultura śmiechu w Polsce”. 

Dodatkowo zostały wręczone podziękowania uczestnikom konkursu, obecnym podczas uroczystości: 

 • Izabeli Fidali za pracę magisterską „Działalność Chorągwi Opolskiej ZHP w relacji z sektorem publicznym”, Uniwersytet Opolski Wydział Prawa i Administracji Zakład Prawa i Postępowania Administracyjnego. 
 • Hubertowi Głuchowi za pracę licencjacką „Wpływ Organizacji Młodzieżowych Na Życie Codzienne Młodzieży Na Przykładzie ZHP Hufiec Wrocław-Wschód”, Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii. 
 • Paulinie Hamerlak za pracę licencjacką „Rola zbiórek zuchowych w kształtowaniu kompetencji i umiejętności dziecka w wieku wczesnoszkolnym na przykładzie 90 Sosnowieckiej Gromady Zuchowej Bieszczadzkie Skrzaty”, Akademia WSB Wydział Nauk Stosowanych, kierunek studiów: pedagogika. 

Gośćmi uroczystości byli: doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Łukasz Rzepecki, naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego hm. Martyna Kowacka, zastępca szefa Kancelarii Senatu Karolina Zioło-Pużuk, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Harcerstwa Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska, doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Edukacji i Nauki Dariusz Jóźwiak oraz była naczelniczka ZHP i koordynatorka Rady Organizacji Harcerskich i Skautowych hm. Małgorzata Sinica. 

Dziękujemy wszystkim za obecność, a laureatom składamy gratulacje!