Oficjalnie rozpoczął się 42. Zjazd ZHP

Sebastian Zdzieblowski
19/05/2022
~ 2 min czytania
fot. Michał Wiraszka

Uczestników zjazdu powitał Przewodniczący ZHP - hm. Dariusz Supeł, na którym obecni byli przedstawiciele administracji państwowej i służb mundurowych

Przemówienia ustępujących władz ZHP, przedstawicieli władz państwowych oraz służb, a także WAGGGS, WOSM oraz ISGF nacechowane były wyrazami szacunku i podziękowań dla naszych harcerzy za ich postawę i nieocenioną służbę w obliczu zarówno pandemii, jak i przede wszystkim pomocy osobom szukającym schronienia przed wojną w naszym kraju.

Podczas ceremonii wręczone zostały również Złote, Srebrne oraz Brązowe Krzyże Zasługi, a także Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości przyznane przez Prezydenta RP. Odznaczenia wręczył przedstawiciel Prezydenta RP Minister Wojciech Kolarski. Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji i Nauki wręczył Medale Komisji Edukacji Narodowej.

Druh Przewodniczący wręczył Krzyże za Zasługi dla ZHP, a Naczelnik Odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa. Naczelny Kapelan ZHP odczytał list Biskupa Polowego Wojska Polskiego. Głos zabrał także Przewodniczący ZHR.

Na Zjazd zostały zgłoszone w sumie 72 projekty uchwał, w tym zmian w Statucie

Dodatkowo 2 projekty uchwał wpłynęły już podczas Zjazdu. Spośród ponad 40 uchwał statutowych Zjazd proceduje 27. Wśród odrzuconych zmian jest między innymi kompleksowy projekt nowego Statutu ZHP. Zmiany statutowe przyjęte mogą być 2/3 głosów. Jedną z takich zmian jest przyznanie czynnego prawa wyborczego przybocznym posiadającym stopnie instruktorskie nie tylko podczas Zjazdów Hufców, ale także podczas zbiórek wyborczych. Inną ważną zmianą jest ta, która dopuszcza zawieszenie instruktora przez właściwego komendanta jedynie na okres maksymalnie pół roku. W przypadku dłuższego czasu sprawę rozpatrywać musi właściwy sąd harcerski. Zjazd odrzucił także projekt zmian w kadencyjności będącej ostatnim procedowanym dziś projektem zmiany Statutu.

Bardzo ważne uchwały, dotyczące między innymi nowego opisu Harcerskiego Systemu Wychowawczego procedowane będą jutro.