Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko: pracowniczki/pracownika biurowego

Wiktoria Tobolewska
08/09/2022
~ 4 min czytania

Miejsce i czas wykonywania pracy: Warszawa, na pełen etat (zastępstwo z możliwością przedłużenia umowy)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wspieranie członków zarządu w bieżących działaniach w szczególności: nadzór i obsługa korespondencji, w tym zarządzanie korespondencją elektroniczną, prowadzenie kalendarza, umawianie spotkań, ich przygotowanie i obsługa, redagowanie pism, podstawowe czynności księgowe (opisywanie faktur, rozliczanie delegacji służbowych, rozliczanie zaliczek), organizacja podróży służbowych, przygotowywanie sprawozdań, 
 • współorganizowanie dużych przedsięwzięć, odpowiedzialność za aspekty organizacyjne i logistyczne,
 • współpraca z urzędami i instytucjami publicznymi,
 • wspieranie pracy wolontariuszy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • samodzielność i umiejętność podejmowania własnej inicjatywy,
 • kultura osobista i komunikatywność na wysokim poziomie,
 • umiejętność działania pod presją czasu,
 • sumienność, dyskrecja, elastyczność,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość pakietu Office,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Oferujemy:

 • praca w młodym, dynamicznym zespole,
 • pełne wyzwań środowisko pracy,
 • stabilność zatrudnienia,
 • możliwość korzystania z pakietu MultiSport,
 • możliwość zdobywania ciekawego doświadczenia zawodowego oraz dalszego rozwoju.

Wymagane dokumenty i oświadczenia: CV

Termin i miejsce składania dokumentów: 18 września 2022 r. na maila [email protected]

Klauzula dla osób ubiegających się o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Związek Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa („ZHP”). Może Pan/Pani kontaktować się z ZHP również pod adresem e-mail: [email protected] oraz pod numerem telefonu: +48 22 339 0645 albo bezpośrednio z wyznaczonym przez ZHP inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: [email protected] oraz numerem telefonu: + 48 888 942 222.Pana/Pani dane osobowe, o których podanie prosimy w treści ogłoszenia, będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy. Jeżeli dobrowolnie i z własnej inicjatywy poda Pan/Pani jeszcze inne dane, wysyłając je do ZHP jednoznacznie potwierdza pan/i zgodę na ich przetwarzanie przez ZHP do celów tej rekrutacji. Jeżeli chce Pan/Pani wziąć udział również w przyszłych rekrutacjach na podobne stanowiska pracy w ZHP, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie odrębnej, wyrażonej przez Pana/Panią zgody, która powinna brzmieć następująco:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Związek Harcerstwa Polskiego danych osobowych zawartych w załączonym CV oraz w innych dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podobne stanowiska pracy".

Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie w celu:

 • przeprowadzenia rekrutacji na niniejsze stanowisko pracy w ZHP; dane będą przechowywane do podjęcia przez ZHP decyzji w sprawie obsadzenia wakującego stanowiska pracy, a jeżeli jeszcze przed jego obsadzeniem okaże się, że Pana/Pani kandydatura nie zostanie przyjęta – do podjęcia przez ZHP decyzji o nieprzyjęciu Pana/Pani kandydatury;
 • przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podobne stanowiska pracy w ZHP; dane będą przechowywane przez jeden rok od wyrażenia zgody.

Może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać wyrażone zgody, kontaktując się w tym celu z ZHP albo bezpośrednio z wyznaczonym przez ZHP inspektorem ochrony danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Ma Pan/Pani również prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Pełną informację o wszystkich przysługujących Panu/Pani prawach uzyska Pan/Pani na zhp.pl/rodo