Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko: graficzka/grafik

ZHP
28/06/2022
~ 4 min czytania

Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko graficzki/grafika. Związek Harcerstwa Polskiego jest liczącą ponad 100 tys. członków organizacją wychowawczą dla dzieci i młodzieży. Realizujemy projekty ogólnopolskie, które tworzą warunki do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka. Stawiamy na pracę zespołową, indywidualne podejście i samodzielność.

Czas wykonywania pracy: pół etatu (z możliwością zwiększenia wymiaru etatu w przyszłości)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie grafik na potrzeby komunikacji bieżącej oraz realizowanych projektów (m.in. grafiki do mediów społecznościowych, ulotki, wizytówki, plakaty, bannery reklamowe, kreacje kampanii mailingowych itd.),
 • projektowanie identyfikacji i materiałów na potrzeby wydarzeń,
 • skład publikacji wielostronicowych, zarówno do druku, jak i internetu,
 • przygotowywanie szablonów do modyfikacji dla regionów organizacji,
 • zachowywanie spójności graficznej organizacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • Swobodne poruszanie się po pakiecie Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign),
 • Doskonała znajomość środowiska MS Office – Word i Power Point
 • Umiejętność pracy z Katalogiem Identyfikacji Wizualnej,
 • Rozumienie specyfiki projektowania dla potrzeb internetu i druku oraz dla tworzenia graficznych motywów przewodnich (KV),
 • Poczucie estetyki, dbałość o szczegóły, kreatywność,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Samodzielności w organizacji swojej pracy.

Mile widziane:

 • Wcześniejsze doświadczenia na stanowisku graficzki/grafika,
 • Multidyscyplinarność,
 • Podstawowa znajomość języka angielskiego,
 • Zainteresowanie najnowszymi trendami w designie,
 • Wychodzenie z inicjatywą, poza schemat, proponowanie nowych rozwiązań,
 • Wyciąganie wniosków.

Oferujemy:

 • pełne wyzwań środowisko pracy,
 • stabilność zatrudnienia,
 • możliwość korzystania z pakietu MultiSport,
 • możliwość zdobywania ciekawego doświadczenia zawodowego oraz dalszego rozwoju,
 • biurko w samym sercu Warszawy (okolice Placu Trzech Krzyży),
 • narzędzia do pracy,
 • możliwość wykorzystania Twoich umiejętności w innych projektach organizowanych w ZHP (oczywiście, jeśli chcesz).

Wymagane dokumenty i oświadczenia: CV i portfolio

Termin i miejsce składania dokumentów: 5 lipca 2022 r. na maila [email protected]

Klauzula dla osób ubiegających się o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Związek Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa („ZHP”). Może Pan/Pani kontaktować się z ZHP również pod adresem e-mail: [email protected] oraz pod numerem telefonu: +48 22 339 0645 albo bezpośrednio z wyznaczonym przez ZHP inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: [email protected] oraz numerem telefonu: + 48 888 942 222. Pana/Pani dane osobowe, o których podanie prosimy w treści ogłoszenia, będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy. Jeżeli dobrowolnie i z własnej inicjatywy poda Pan/Pani jeszcze inne dane, wysyłając je do ZHP jednoznacznie potwierdza pan/i zgodę na ich przetwarzanie przez ZHP do celów tej rekrutacji. Jeżeli chce Pan/Pani wziąć udział również w przyszłych rekrutacjach na podobne stanowiska pracy w ZHP, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie odrębnej, wyrażonej przez Pana/Panią zgody, która powinna brzmieć następująco:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Związek Harcerstwa Polskiego danych osobowych zawartych w załączonym CV oraz w innych dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podobne stanowiska pracy".

Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie w celu:

 • przeprowadzenia rekrutacji na niniejsze stanowisko pracy w ZHP; dane będą przechowywane do podjęcia przez ZHP decyzji w sprawie obsadzenia wakującego stanowiska pracy, a jeżeli jeszcze przed jego obsadzeniem okaże się, że Pana/Pani kandydatura nie zostanie przyjęta – do podjęcia przez ZHP decyzji o nieprzyjęciu Pana/Pani kandydatury;
 • przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podobne stanowiska pracy w ZHP; dane będą przechowywane przez jeden rok od wyrażenia zgody.

Może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać wyrażone zgody, kontaktując się w tym celu z ZHP albo bezpośrednio z wyznaczonym przez ZHP inspektorem ochrony danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Ma Pan/Pani również prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Pełną informację o wszystkich przysługujących Panu/Pani prawach uzyska Pan/Pani na zhp.pl/rodo