Zmiana terminu i sposobu naliczania składki członkowskiej dla zuchów, harcerzy i instruktorów

Maja Pawińska
11/01/2021
~ 2 min czytania

Od stycznia 2021 roku nastąpi zmiana w terminie i sposobie naliczania składki członkowskiej dla zuchów, harcerzy i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego.

Zgodnie z uchwałą nr 51-XL Rady Naczelnej z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie podstawowej składki członkowskiej, członkowie ZHP opłacają składkę zgodnie ze swoim przydziałem służbowym w następujących terminach: 

  • do 20 stycznia za I kwartał,
  • do 20 kwietnia za II kwartał,
  • do 20 lipca za III kwartał,
  • do 20 października za IV kwartał. 

Opłacona składka nie podlega zwrotowi w przypadku ustania członkostwa w ZHP.

Rozliczenie składek oraz odprowadzenie ich części należnych następuje w terminach: 

  • w hufcach - do 5 dnia drugiego miesiąca kwartału, 
  • w chorągwiach - do 20 dnia drugiego miesiąca kwartału, 
  • w Głównej Kwaterze ZHP - do końca drugiego miesiąca kwartału. 

Składki nalicza się na podstawie stanów osobowych jednostek na koniec pierwszego miesiąca danego kwartału.

Podstawą ustalenia stanów osobowych są dane z systemu ewidencjonowania członków ZHP, a w wypadku niemożności ich uzyskania - deklaracje o liczebności jednostek składane przez ich szefów, nie później niż w terminach rozliczania składek określonych w p. 25 uchwały.

Polecamy Waszej uwadze materiały o składkach, które mogą być pomocne w pracy z drużynowymi i rodzicami.