Webinarium Rady Naczelnej o roli religii i rozwoju duchowego w HSW

Maja Pawińska
23/04/2021
~ 2 min czytania

Rada Naczelna ZHP rozpoczyna kolejny etap ogólnozwiązkowej dyskusji o roli religii i rozwoju duchowego w harcerskim systemie wychowawczym. Do przeprowadzenia tej dyskusji zobowiązał nas XL Zjazd ZHP; ma się ona zakończyć podjęciem odpowiednich decyzji na kolejnym Zjeździe Zwykłym. 

Dotychczasowe dyskusje pozwoliły określić zakres stanowisk reprezentowanych wśród kadry Związku. Ponieważ ostatecznie Zjazd Zwykły ZHP ma podjąć decyzję i ująć ją w konkretne zapisy dokumentów, Rada Naczelna przygotowała kilka wariantów odpowiedzi, pokrywających spektrum poglądów kadry ZHP. Każdy z nich przeanalizowano pod kątem argumentów za i przeciw, ale także konsekwencji jego wyboru. Do każdego z nich zaproponowano także sposób ujęcia danej odpowiedzi w zapisy Statutu ZHP, Podstaw Wychowawczych ZHP i ew. innych dokumentów. 

Do wakacji odbędzie się seria regionalnych form dyskusyjnych, by wszyscy zainteresowani członkowie ZHP mieli okazję w otwartej atmosferze dyskutować o roli religii, duchowości, wychowania duchowego, wychowania religijnego, praktyk religijnych w harcerskiej działalności i funkcjonowaniu Harcerskiego Systemu Wychowawczego. W oparciu o dorobek tych dyskusji oraz rekomendację Rady Naczelnej, delegaci na Zjazd ZHP będą podejmować decyzję, która jak najlepiej posłuży naszemu Związkowi. 

Webinarium ma na celu prezentację materiału, mającego stanowić podstawę tego etapu dyskusji, omówienie celu i zasad planowanych konsultacji regionalnych, a także przedstawienie dalszych planowanych kroków, mających posłużyć podjęciu przez Zjazd ZHP jak najbardziej świadomej i przemyślanej decyzji. 

Link do wydarzenia na MS Teams – środa 28 kwietnia, godz. 19:00 - 21:00.