Uzupełnienie składu Głównej Kwatery ZHP

ZHP
19/10/2021
~ 2 min czytania

Rada Naczelna ZHP podczas zbiórki w dniach 16-17 października 2021 r. powołała na funkcję Zastępczyni Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego odpowiedzialnej za obszar programu druhnę hm. Emilię Kulczyk-Prus.

-------------

Druhna Emilia Kulczyk-Prus jest geografem, pedagogiem, nauczycielem akademickim, instruktorką harcerską, autorką i redaktorką książek oraz poradników zarówno harcerskich (dla drużynowych, opracowań propozycji programowych Związku), jak i naukowych. W latach 2009-2017 była członkinią Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego ds. programowych. Posiada Złotą Odznakę Kadry Programowej i Złotą Odznakę Kadry Kształcącej.

Druhna Emilia w ZHP jest od 1984 roku. Przeszła wszystkie szczeble harcerskiej drogi, była kolejno: zastępową, drużynową gromady zuchowej i drużyny harcerzy starszych, komendantką szczepu, szefową zespołu programowego hufca, członkinią komendy hufca, hufcowej komisji stopni instruktorskich i zespołu kadry kształcącej. W Chorągwi Stołecznej ZHP pełniła funkcje instruktorki chorągwianego zespołu kadry kształcącej i zespołu programowego oraz członkini Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja”. Była szefową zespołu zuchowego Głównej Kwatery ZHP, szefową inspektoratu ekologicznego Wydziału Specjalności GK ZHP i kierowniczką wydziału programowego GK ZHP.

Ostatnio Pełnomocnik Komendanta Chorągwi Mazowieckiej ZHP ds. pracy z kadrą, a także szefowa chorągwianego zespołu kadry kształcącej i zespołu metodycznego. Jest też dyrektorem Instytutu Inspiracji i Innowacji Pedagogicznych (Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli).