Przedstawiciel ZHP w Radzie Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji

ZHP
31/10/2021
~ 2 min czytania

We wtorek, 26 października 2021 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego, podczas którego Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego prof. Piotr Gliński wręczył akty powołania w skład VII kadencji Rady. Wśród osób reprezentujących organizacje pozarządowe, związki i ich porozumienia znalazł się również członek Głównej Kwatery ZHP ds. chorągwi hm. Tomasz Kujaczyński.

Jest to duże wyróżnienie i docenienie Związku Harcerstwa Polskiego, zwłaszcza, że w poprzedniej kadencji nie miał w niej swojego reprezentanta. - To dla mnie wyróżnienie, ale także zobowiązanie na przyszłość, by w obecnej kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego ZHP miało realny wpływ na jakość tworzonych rozwiązań - skomentował hm. Tomasz Kujaczyński. - Związek Harcerstwa Polskiego to największa organizacja harcerska w Polsce, należy zadbać o jego właściwą pozycję, aby był on równoprawnym partnerem w dyskusji, zwłaszcza w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży - dodaje.

Rada Działalności Pożytku Publicznego jest ważnym organem opiniodawczo-doradczym Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego powołanym na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 poz. 1057, z późn. zm.). Rolą Rady jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów dla potrzeb organu jednostki administracyjnej, przy której ta Rada działa. Szczególną wartością Rady jest to, że składa się ona nie tylko z przedstawicieli organizacji pozarządowych, ale także z reprezentantów administracji publicznej.