Program Zimowych Praktyk w GK ZHP

Wiktoria Tobolewska
21/11/2022
~ 6 min czytania

Rusza kolejna edycja ogólnopolskiego Programu Zimowych Praktyk ZHP – najlepszej okazji, by zdobyć cenne doświadczenie i nowe umiejętności!

Czym jest Program Zimowych Praktyk ZHP? 

 • Rozwój – nowe kompetencje, indywidualny program, wybór spośród 4 obszarów tematycznych.
 • Wyzwanie – zadania na poziomie ogólnopolskim, decyzyjność, praktyka.
 • W dynamicznym środowisku pracy – w centrali największej organizacji młodzieżowej w Polsce.
 • Ludzie – grono instruktorów z całej Polski, możliwość nawiązania cennych znajomości.
 • Warszawa – 2 tygodnie życia w stolicy! 

Dla kogo?

Oferta jest przewidziana dla członków ZHP powyżej 18. roku życia, z co najmniej otwartą próbą na stopień przewodnika, szukających doświadczenia zawodowego i rozwoju ścieżki instruktorskiej.

Informacje organizacyjne: 

 • czas trwania: 2 tygodnie (10 dni roboczych i jeden weekend); 
 • praktykant ma zagwarantowane zakwaterowanie i jeden posiłek dziennie; 
 • współpraca na podstawie umowy wolontariackiej; 
 • praktykant otrzyma zaświadczenie o odbytych praktykach. 

Zgłoszenia przyjmujemy do 11 grudnia 2022 r. 

Rekrutacja

Krok 1. Zapoznaj się z ofertami praktyk w obszarach tematycznych: komunikacja  
i promocja, wsparcie metodyczno-programowe, zagranica oraz administracja i zarządzanie. 

Krok 2. Uzupełnij ankietę aplikacyjną i wyślij ją na adres [email protected] 

Ankieta do pobrania:

Krok 3. O wynikach rekrutacji zostaniesz poinformowany mailowo do 19 grudnia 2022 r. 


Obszar tematyczny: KOMUNIKACJA I PROMOCJA   

Jednostka GK ZHP 

Wydział Komunikacji i Promocji GK ZHP  

Opis proponowanego zakresu praktyki 

 • koncepcyjne tworzenie/planowanie/realizowanie/relacjonowanie bieżących i nadchodzących wydarzeń ZHP, 
 • zarządzanie informacją w ZHP, planowanie i integrowanie kanałów komunikacji, 
 • budowanie komunikatów i współpraca z mediami, 
 • tworzenie i administrowanie mediów harcerskich, 
 • tworzenie materiałów graficznych, 
 • tworzenie mediapacku ZHP. 

Ofertę kierujemy do… (co najmniej jedno z wymienionych) 

 • osoby otwartej, komunikatywnej i kreatywnej, 
 • osoby odpowiedzialnej w swoim środowisku lub w pracy zawodowej  
  za marketing, komunikację wewnętrzną, PR, 
 • osoby potrafiącej obsługiwać programy graficzne i do nielinearnego montażu wideo, 
 • osoby z tzw. „lekkim piórem”. 

Termin 

 • 16.01 – 27.01.2023 r. 
 • 30.01 – 10.02.2023 r. 
 • 13.02 – 24.02.2023 r. 

Obszar tematyczny: WSPARCIE METODYCZNO–PROGRAMOWE

Jednostka GK ZHP 

Obszar wsparcia metodyczno-programowego 

Opis proponowanego zakresu praktyki 

 • zebranie i opracowanie materiałów wspierających program drużyny, praca koncepcyjna nad dokumentami z zakresu wychowania i pracy z kadrą, 
 • praca nad poprawkami materiałów w kontekście nowego Systemu Instrumentów Metodycznych,
 • sprawdzanie funkcjonalności portali wspomagających budowanie programu w drużynach, 
 • archiwizacja dokumentów programowych 
 • pomoc w wydarzeniach obszaru wsparcia metodyczno-programowego. 

Ofertę kierujemy do… (co najmniej jedno z wymienionych) 

 • osoby rzetelnej, samodzielnej, zaradnej, odpowiedzialnej, 
 • osoby posługującej się MS Office, w tym Office 365, 
 • instruktorów, których pasjonuje testowanie nowych narzędzi i szukanie dziury w całym, 
 • instruktorów chcących poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie Harcerskiego Systemu Wychowawczego, 
 • instruktorów chcących poszerzyć wiedzę i umiejętności w organizacji form kształcenia oraz czynności administracyjnych związanych z zarządzaniem obszarem kształcenia w ZHP. 

Termin 

 • 16.01 – 27.01.2023 r. 
 • 23.01 – 03.02.2023 r. 
 • 30.01 – 10.02.2023 r. 
 • 06.02 – 17.02.2023 r. 
 • 13.02 – 24.02.2023 r. 

Obszar tematyczny: ZAGRANICA

Jednostka GK ZHP 

Wydział Zagraniczny GK ZHP (WZA) 

Opis proponowanego zakresu praktyki 

 • wspieranie bieżących projektów realizowanych przez WZA, 
 • udział w pracy biurowej wydziału, 
 • opracowanie ofert współpracy zagranicznej 
 • tłumaczenie materiałów skautowych z języka angielskiego na polski, 
 • współpracy przy: 
 • tworzeniu internetowej biblioteki WZA 
 • porządkowaniu materiałów wypracowanych przez WZA 
 • tworzeniu treści do intranetu  
 • tworzeniu oraz realizowaniu planu akcji promującej współpracę zagraniczną i budującej świadomość przynależności ZHP do ruchu skautowego. 

Ofertę kierujemy do…  

 • instruktorek i instruktorów którzy/które posiadają choćby minimalną wiedzę na temat skautingu i guidingu, struktur międzynarodowych (WOSM, WAGGGS…),
 • doświadczenie we współpracy międzynarodowej (w kraju lub za granicą),
 • chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności, dzielić się pomysłami, wprowadzać innowacje; niezbędna jest wytrwałość, samodzielność,
 • bardzo dobre posługiwanie się językiem angielskim. Do odbycia praktyk będzie wymagany własny komputer. 

Termin 

 • 16.01 – 20.01.2023 r. 
 • 23.01 – 27.01. 2023 r. 
 • 30.01 – 03.02.2023 r. 
 • 06.02 – 10.02.2023 r. 
 • 13.02 – 17.02.2023 r. 
 • 20.02 – 24.02.2023 r. 

Można się zgłosić na więcej niż jeden termin.  


Obszar tematyczny: ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE

Jednostka GK ZHP 

Biuro ZHP 

Opis proponowanego zakresu praktyki 

 • wsparcie w pracy naczelniczki ZHP oraz członków Głównej Kwatery ZHP, 
 • tworzenie baz danych, raportów i zestawień, analiza danych statystycznych, 
 • współtworzenie i wdrożenie aktualizacji platformy do publikacji aktów prawa wewnętrznego ZHP, 
 • udział w koordynowaniu przepływu dokumentów w Głównej Kwaterze ZHP, 
 • obsługa elektronicznego dziennika korespondencji, 
 • wsparcie obsługi wniosków o odznaczenia państwowe  i wewnątrzorganizacyjne, 
 • tworzenie pism i dokumentów statutowych, obsługa Office 365, 
 • archiwizowanie dokumentów. 

Ofertę kierujemy do… (co najmniej jedno z wymienionych) 

 • studentów prawa i administracji, zarządzania bądź kierunków pokrewnych, 
 • osoby rzetelnej, samodzielnej, odpowiedzialnej, 
 • drużynowych, instruktorów pełniących funkcje instruktorskie w hufcach, chorągwiach. 

Termin 

 • 16.01 – 27.01.2023 r. 
 • 23.01 – 03.02.2023 r. 
 • 30.01 – 10.02.2023 r. 
 • 06.02 – 17.02.2023 r. 
 • 13.02 – 24.02.2023 r.  

Obszar tematyczny: POZYSKIWANIE ŚRODKÓW

Jednostka GK ZHP 

Wydział Finansowania Organizacji

Opis proponowanego zakresu praktyki:

 • wyszukiwanie źródeł pozyskiwania środków na działalność ZHP.
 • współtworzenie ofert realizacji zadań publicznych i innych wniosków o dofinansowanie.
 • wspieranie procesu składania wniosku o dofinansowanie, w tym kompletowanie dokumentacji,
 • analiza realizowanych zadań publicznych pod względem formalno-rachunkowym,
 • współtworzenie sprawozdań, w tym rozliczeń finansowych zadań publicznych,
 • prowadzenie rejestru realizowanych projektów,
 • prowadzenie serwisu internetowego Wydziału Finansowania Organizacji GK ZHP,
 • wspieranie działań wydziałów w obszarze finansowania organizacji,
 • istnieje możliwość dostosowania programu do zainteresowań praktykanta/praktykantki,
 • wszystkie zadania będą realizowane we współpracy z opiekunem praktyk.

Ofertę kierujemy do…

 • osoby rzetelnej i sumiennej,
 • osób znających MS Office oraz MS Excel w stopniu co najmniej dobrym.

Termin

 • 16.01 – 27.01.2023 r.
 • 30.01 – 10.02.2023 r.
 • 13.02 – 24.02.2023 r.

Istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji i odbycia praktyk studenckich.

fot. Agnieszka Madetko-Kurczab/ ZHP