Podpisanie porozumienia dotyczącego zarządzania Schroniskiem „Głodówka”

ZHP
04/11/2021
~ 1 min czytania

2 listopada w siedzibie Głównej Kwatery podpisano porozumienie pomiędzy ZHP a Chorągwią Krakowską ZHP oraz Fundacją Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie dotyczące współpracy w zakresie zarządzania Schroniskiem „Głodówka” w Bukowinie Tatrzańskiej.

Założenia porozumienia określają działania mające na celu możliwie najlepsze wykorzystanie obiektów, ze szczególnym uwzględnieniem działań harcerskich; doprowadzenie do poprawy stanu technicznego budynków i infrastruktury towarzyszącej; zwiększenie potencjału turystycznego, wypoczynkowego i szkoleniowego; jak również lepsze zorganizowanie pracy i racjonalnej gospodarki majątkiem.

Przystąpienie do realizacji porozumienia jest pierwszym etapem, który w przyszłości umożliwi stronom wspólne planowanie działań rozwojowych podejmowanych na terenie Schroniska „Głodówka” oraz aplikowanie o środki zewnętrzne.

Z ramienia Związku Harcerstwa Polskiego dokument podpisali Naczelnik ZHP hm. Grzegorz Woźniak i Skarbnik ZHP pwd. Joanna Pawłowska. Drugą stronę Porozumienia Chorągiew Krakowską ZHP reprezentowali: komendant hm. Mariusz Siudek wraz ze Skarbnikiem hm. Arturem Walkowiakiem, zaś Fundację Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie - Prezes Zarządu hm. Anna Hałatek i Wiceprezes Zarządu hm. Jerzy Gacoń.