Nasza Mała Ojczyzna

Jakub Lasek
23/04/2021
~ 2 min czytania

Ze względu na małą społeczność, jako drużyna zobowiązaliśmy się do pełnienia służby w obrębie działań patriotycznych. Od lat pełnimy wartę podczas uroczystości gminnych, opiekujemy się sztandarem Kombatantów, opracowujemy i realizujemy spotkania z pieśnią patriotyczną 11.11. lub świąt majowych. Włączamy się w lokalne uroczystości związane z Oflagiem IIC Woldenberg: Rajd, Bieg, Spotkania Pokoleniowe. Ponadto żyjąc w otulinie Parku Drawieńskiego staramy się dbać o jego piękno i promować ten region.

W przeciągu ostatnich paru lat uczestniczyliśmy w spotkaniach w Domu Pomocy Społecznej z okazji Zjazdu Rodzin, Dzień Babci i Dziadka- odwiedzaliśmy pensjonariuszy, przekazywaliśmy BŚP. W ramach obchodów 11.11. odbywały się spotkania z Pieśnią Patriotyczną, apele, rocznice wybuchu II wojny światowej to inauguracja roku harcerskiego. To organizowany przez nas bieg "Szare Szeregi czy wiesz o czym mówię", spotkania w muzeum, Coroczna edycja rajdu szlakiem Ewakuacji Oflagu IIC Woldenberg, Rajd Mały Woldenberczyk. Zawsze mieliśmy wsparcie od władz gminy, Stowarzyszenia Rodzin Woldenberskich oraz dyrekcji szkoły. Harcerze i zuchy są zauważone w społeczeństwie o czym świadczą takie zjawiska np. lokalny poeta M.Chrostowski piszący okolicznościowe wiersze umieścił o nas w swej twórczości wersy, Poczta Polska zorganizowała zbiórkę prezentów gwiazdkowych dla naszej drużyny 2020r. ,listy pochwalne i gratulacyjne z DPS czy od Stowarzyszenia. Życzliwość dla naszych działań wspieranie i zaufanie ze strony władz gminy i szkoły. Wzrost zainteresowania działalnością w drużynie ze strony uczniów i rodziców. W lokalnej gazecie cykliczne artykuły związane z naszą służbą. I chyba to, że po 25 letniej przerwie, w naszej miejscowości nie było drużyny, wznowiliśmy działalność w 2011 roku i rozwijamy się.

1 Dobiegniewska Drużyna Harcerska i Zuchowa