Nabór do zespołu wsparcia wydarzeń światowych WOSM

Ewa Lachiewicz
09/03/2021
~ 3 min czytania

Światowa Organizacja Ruchu Skautowego poszukuje energicznych, doświadczonych wolontariuszek i wolontariuszy do zespołu wsparcia wydarzeń światowych WOSM. Osoby te pomogą zaplanować oraz przeprowadzić trzy wirtualne wydarzenia w roku 2021: 14th World Scout Youth Forum (18-22 sierpnia), 42nd World Scout Conference (25-29 sierpnia) i JOTA-JOTI (15-17 października).

Wstępując do zespołu deklarujemy gotowość do poświęcenia co najmniej 20 godzin w miesiącu do grudnia 2021 roku. Wzmożona aktywność będzie przypadać na okres od czerwca do października 2021, całkowite zaangażowanie jest wymagane w czasie realizowania ww. przedsięwzięć.

Kandydat/ka musi być osobą pełnoletnią (osoby w wieku do 30 lat będą szczególnie mile widziane ze względu na realizowaną przez WOSM politykę wspierania aktywności osób młodych), mieć ukończony kurs Safe from Harm, postępować zgodnie z zasadami organizacji światowej, posiadać doświadczenie związane ze wspieraniem wydarzeń online i zdalnych na szczeblu lokalnym lub krajowym, znać strukturę organizacyjną WOSM, mieć doświadczenie w pracy zespołowej na poziomie instruktorskim. Doświadczenie międzynarodowe (skautowe) będzie dodatkowym atutem.

Kandydat/ka musi być osobą dynamiczną, otwartą, wrażliwą kulturowo, wydajną, zmotywowaną, proaktywną, z dobrymi umiejętnościami organizacyjnymi, zdolną do pracy pod presją terminów, zorientowaną na rozwiązywanie problemów, charakteryzować się dokładnością i dbałością o szczegóły. Musi być osobą komunikatywną (w przekazie pisemnym i ustnym), odpowiedzialną, uczciwą, posiadać udowodnioną zdolność do pracy z informacjami poufnymi, zdolność pracy w środowisku wielokulturowym, z osobami z różnych stref czasowych, umiejętność skutecznego porozumiewania się w języku angielskim (znajomość innych języków – francuskiego, arabskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego będzie dodatkowym atutem).

Niezbędna jest znajomość obsługi komputera:

- pakietu Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

- narzędzi do współpracy online (np. Dropbox, Slack, Smartsheet)

- narzędzi do komunikacji online (np. e-mail, Zoom, Skype, Crowdcast, platformy do webinarów).

Zespół wsparcia wydarzeń światowych WOSM jest podzielony na podgrupy, z których każda działa w jednym z czterech obszarów:

- Komunikacja (supporting event communications, social media, promotional materials, branding)

- Produkcja/Technologia (supporting event website, production, live streaming, gaming and technical management)

- Program (supporting the Events programme, including agenda, workshops, live programming, online campfires, cultural exchange, and educational objectives)

- Logistyka (supporting the event registration system, Safe from Harm, support desk, IST, management)

Zgłoszenie do WOSM można wysłać do 21 marca do godz.16:59 czasu polskiego (23:59 w Malezji). Jednak konieczne jest upewnienie się, że ZHP popiera daną kandydaturę (w formularzu obowiązkowe jest zaznaczenie opcji: I am endorsed by my National Scout Organization). Dlatego przed zgłoszeniem się do WOSM prosimy o wysłanie do Wydziału Zagranicznego GK powiadomienia za pomocą formularza. W odpowiedzi na przesłany formularz poinformujemy kandydatkę/ kandydata o udzielonym poparciu.

Nabór do zespołu odbywa się na bieżąco, dlatego zalecane jest niezwlekanie ze zgłoszeniem do ostatniej chwili. Do szczegółowych informacji można dojść tędy.

Wydział Zagraniczny GK

wza@zhp.pl