Nabór do zespołu WAGGGS Team for Generation Equality

Ewa Lachiewicz
22/04/2021
~ 3 min czytania

Światowe Stowarzyszenie Przewodniczek i Skautek WAGGGS zaprasza do współpracy dziewczęta i młode kobiety, które chciałyby zostać członkiniami zespołu WAGGGS Team for Generation Equality. Zespół będzie reprezentować WAGGGS na światowym zgromadzeniu dotyczącym równości płci Generation Equality Forumw Paryżu (udział wirtualny w dniach 30 czerwca – 2 lipca 2021). Członkinie zespołu będą także uczestniczyć w innych globalnych i krajowych kampaniach na rzecz wzmocnienia pozycji dziewcząt i młodych kobiet.

W szczególności WAGGGS poszukuje osób, które już są zaangażowane w pracę na rzecz równouprawnienia kobiet, planowały i realizowały projekty (w tym wirtualne) na rzecz przywrócenia godności i praw dziewcząt i kobiet, wyrównywania szans, wzmocnienia głosu dziewcząt w dyskusji społecznej, czy świadomości problemów, z którymi borykają się dziewczęta i kobiety.

Językiem roboczym zespołu jest angielski. Dodatkowym atutem będzie biegła znajomość pozostałych oficjalnych języków WAGGGS – francuskiego, hiszpańskiego, arabskiego. Praca zespołu będzie prowadzona głównie przez Internet, będzie wymagała poświęcenia 2 godzin tygodniowo od maja do grudnia 2021 r. Mile widziane, choć nieobowiązkowe, jest posiadanie wiedzy na temat programów WAGGGS, takich jak Stop The Violence i Voices Against Violence Curriculum.

Szczegółowe informacje o zespole, jego strukturze, zadaniach i metodach pracy:

Wędrowniczki i instruktorki w wieku do 30 lat, posługujące się biegle językiem angielskim, posiadające umiejętności i doświadczenie opisane w ww. materiale, zainteresowane tematem równouprawnienia i zaangażowane na rzecz jego urzeczywistnienia we współczesnym świecie mogą zgłaszać się bezpośrednio do WAGGGS za pomocą formularza http://bit.ly/WAGGGSGECTeamApp.

Osoby niepełnoletnie muszą zadbać o dołączenie zgody rodziców/opiekunów prawnych. Wzór zgody znajduje się tutaj https://docs.google.com/document/d/11-vVCUQZ9Hnvv6ujMFSDEWybZgCEp5jW2QOgDBBB38c/edit?usp=sharing

Czas na zgłoszenie – wtorek 27 kwietnia 2021 r.

Po rozpatrzeniu zgłoszeń WAGGGS będzie w pierwszej kolejności kontaktować się z Komisarką zagraniczną ZHP, aby upewnić się, że dana osoba posiada odpowiednie rekomendacje. Zakwalifikowanie do zespołu będzie możliwe wyłącznie za zgodą komendanta hufca i pełnomocnika komendanta chorągwi ds. zagranicznych (zgodnie z przydziałem służbowym). Dlatego kandydatki przed wypełnieniem formularza powinny się upewnić, że ww. osoby popierają ich plany.

Druhno, jeśli masz pytanie, chcesz skonsultować kwestię swojego udziału w zespole WAGGGS i w Generation Equality Forum, napisz do Wydziału Zagranicznego wza@zhp.pl lub do Komisarki zagranicznej ZHP ic_wagggs@zhp.pl. W mailu koniecznie podaj imię i nazwisko, przydział służbowy, numer telefonu do kontaktu.