Honorowy Patronat Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nad akcją "Czuwam! dla Ziemi"

Maja Pawińska
31/03/2021
~ 2 min czytania

Akcja „Czuwam! dla Ziemi” to ogólnopolska inicjatywa, realizująca cele Strategii ZHP w obszarze „Odpowiedzialni społecznie”. To kształtowanie postaw oraz działań na rzecz poszanowania przyrody, zasobów naturalnych oraz Ziemi. „Czuwam! dla Ziemi” promuje ochronę lasów, dbałość o środowisko naturalne oraz postawy proekologiczne wśród społeczeństwa.

Od 15 marca 2021 Dyrektor Generalny Lasów Państwowych objął Honorowym Patronatem inicjatywę „Czuwam dla Ziemi”, uznając za wspólne i ważne następujące cele: 

  • podjęcie działań na rzecz zmniejszenia ilości odpadów znajdujących się i trafiających na tereny leśne i przyrodnicze;
  • promowanie wśród społeczeństwa dobrych nawyków w zakresie gospodarowania odpadami i odpowiedzialnego zmniejszania ich ilości;
  • zwiększenie świadomości społecznej na temat problemu odpadów, ich powstawania oraz utylizacji w Polsce.

Na mocy porozumienia wszystkie nadleśnictwa w Polsce zostały poinformowane o współpracy Związku Harcerstwa Polskiego i Lasów Państwowych w ramach akcji „Czuwam! dla Ziemi” oraz działaniach, które harcerze chcą podjąć od 22 do 25 kwietnia 2021 r. Dlatego, jeśli to służba na rzecz lasów będzie tą, którą środowisko chciałoby zrealizować w ramach akcji, należy zgłosić się do właściwego dla terenu działania nadleśnictwa na co najmniej 2 tygodnie przed finałem, czyli do 7 kwietnia. To ważne przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa oraz uniknięcia kolidowania z działaniami z zakresu gospodarki leśnej, prowadzonymi przez nadleśnictwo lub z formami ochrony przyrody. Z uwagi na fakt, że wymagania dotyczące segregacji zebranych odpadów mogą różnić się w zależności od regionu, nadleśnictwa w miarę możliwości zapewnią uczestnikom właściwe worki na śmieci. Informacja o „Czuwam! dla Ziemi” została przekazana również do koordynatorów edukacji Lasów Państwowych oraz rzeczników prasowych. Ponadto specjaliści z Lasów Państwowych opiniują materiały „Czuwam! dla Ziemi”, a także wspólnie z instruktorami ZHP tworzą leśne wywiady.

Szczegółowe informacje o działaniu „Czuwam! dla Ziemi” dostępne w Centralnym Banku Pomysłów ZHP oraz na wydarzeniu „Czuwam! dla Ziemi” na Facebooku.