Czuwam dla Ziemi - Myślę globalnie - działam lokalnie

Do działania pobudziła nas potrzeba dbania o przyrodę, dawanie przykładu innym, pokazanie wspólnoty Hufca.

We współpracy z Urzędem Miejskim w Morągu oraz Przedsiębiorstwem Oczyszczania wzięliśmy udział w społecznej akcji sprzątania Kretowin, pięknej miejscowości nad jeziorem, gdzie mieści się bliski nam wszystkim Półwysep Kretowiński. To działanie wpisało się naturalnie w harcerską służbę i pożyteczne prace zuchów.

Do akcji włączyły się wszystkie drużyny i gromada, co pokazało siłę i jedność naszej wspólnoty. Na miejscu podzieleni na zastępy i szóstki, z zachowaniem wszystkich odpowiednich zasad bezpieczeństwa, wzięliśmy w swoje ręce odpowiedzialność za miejsce należące do naszej Gminy, naszej małej ojczyzny. Do akacji włączyli się również rodzice, radni i lokalni mieszkańcy. Wspólnie zebraliśmy ponad 2 tony odpadów, które od razu segregowaliśmy do odpowiednich worków. Wzięcie udziału w takiej akcji było dla nas wielką przyjemnością, zwłaszcza ważna jest satysfakcja widząc efekt swoich działań.

Hufiec ZHP Morąg