Czuwam dla Ziemi - Lwia Straż!

Jakub Lasek
23/04/2021
~ 2 min czytania

Pandemia uziemiła zuchy w domach. Podczas spacerów z rodzicami same zauważały, że wokół nich jest bardzo dużo śmieci, również tych medycznych. Działania Gromady były zainicjowane przez same zuchy, które postanowiły zadbać o swoje najbliższe środowisko, a także o edukację w zakresie ekologii. Dodatkową motywacją było zadanie związane ze służbą dla środowiska, które zuchy miały wykonać przed odbywającym się 24.04.2021 Turniejem Zastępów.

Działania zuchów były zainicjowane przez nich samych. Świadomość dzieci dotycząca potrzeb i zagrożeń środowiska jest coraz większa, dlatego też same decydowały o sposobie swojej służby.

Część z dzieci, wspólnie ze swoimi rodzicami postanowiła zbierać śmieci w swoim najbliższym otoczeniu. Niektóre z zuchów oczyszczały łąki i brzeg rzeki (oczywiście pod nadzorem rodziców). Oprócz porządkowania swojego otoczenie zuchy postanowiły sadzić drzewa, a także wykonać plakaty informujące o tym jak dbać o środowisko, które zawisły na tablicach ogłoszeń w ich blokach i szkołach. Nasza akcja była bardzo spontaniczna, jednak zaangażowanie zuchów ogromne. Działania zuchów były pozytywnie odbierane przez ich społeczności. Zuchom udało się przekonać swoich sąsiadów do segregacji śmieci oraz wrzucania swoich odpadów do kubłów zamiast pozostawiania ich obok śmietników. Ogromną pomocą wykazali się rodzice Lwiej Straży, którzy informowali swoich sąsiadów o akcji i wspierali dzieci w ich działaniach.

Odbiorcami naszej służby były społeczności lokalne członków gromady, ich rodziny, sąsiedzi. Grupa ta liczyła około 100 osób.

2 GZ Kłodzkie Lwy