Czuwam dla Ziemi - 5 DHW "Wiatry Lasu", 10 DHW "Wilki", 2 GZ Przyjazne Ogniki wraz z 2 DH Żywego Słowa, 8 DW Leśne Licho oraz 7 DH "Bohaterowie Sienkiewicza"

Jakub Lasek
26/04/2021
~ 2 min czytania

Nasza służba uczy nas samych oraz środowisko lokalne, jak ważne jest czyste otoczenie i odpowiedzialna koegzystencja. Wspólnie odpowiadamy za czystość naszej planety i wpływ na jakość życia na niej.

W ramach naszej służby podjęliśmy się następujących działań:
- Oczyszczenie pobliskiego lasu ze sporej ilości odpadów, co przyniosło poprawą jakości i wyglądu runa leśnego oraz ogólnego wyglądu terenu.
- Oczyszczenie okolic zalewu ze sporej ilości odpadów, co skutkuje poprawą jakości i wyglądu tego terenu.
- Sprzątanie lasu Niwki. Porządkowanie pomników pamięci, cmentarzy.

A także posprzątaliśmy miejscowy las we współpracy z Wiejskim Ośrodkiem Kultury w Lisich Jamach, Gminą Lubaczów oraz Nadleśnictwem Lubaczów. Nasza służba ma na celu ukierunkowanie mieszkańców zarówno dużych, jak i małych na proekologiczne działania oraz uzmysłowienie problemu zaśmiecania naszych lasów.

Tego typu działania nasi harcerze prowadzą cyklicznie i regularnie.

5 DHW "Wiatry Lasu", 2 GZ Przyjazne Ogniki wraz z 2 DH Żywego Słowa, 10 DHW "Wilki", 8 DW Leśne Licho, 7 DH "Bohaterowie Sienkiewicza"
Hufiec ZHP Lubaczów, Chorągiew Podkarpacka