Azymut - nowa platforma WAGGGS

ZHP
09/10/2021
~ 1 min czytania

Obecność ZHP w międzynarodowej społeczności skautowej daje nam możliwość nawiązania przyjaźni ponad granicami. Kontakty ze skautkami i skautami z innych krajów to także doskonała okazja do tego, by zyskać świeże spojrzenie na wiele spraw, które dla dzisiejszego świata są niezwykle istotne. Poznanie stosunku Hiszpana do kryzysu klimatycznego, Greczynki do kwestii migracyjnych albo Brytyjczyka do tematów związanych z równością płci nie tylko poszerza światopogląd polskich harcerzy i harcerek, ale także pomaga kształtować postawy krytycznego i kreatywnego myślenia, otwartości na świat i odpowiedzialności za ten świat.

Europejski skauting i guiding przygotował narzędzie, dzięki któremu nawiązanie międzynarodowych kontaktów będzie jeszcze łatwiejsze. Do końca października trwają jego testy. Wszystkich zainteresowanych instruktorów zapraszamy do przeczytania ogłoszenia:

https://gkzhp.sharepoint.com/SitePages/Zaproszenie-do-testowania-platformy-WAGGGS---AZYMUT.aspx