Aktualizacja klauzul/zgód w obszarze zgody na przynależność i deklaracji członkowskiej

ZHP
09/02/2021
~ 1 min czytania

Informujemy o poniższych zmianach związanych z RODO w związanych ze zgodą na przynależność do ZHP i deklaracją członkowską. 

W zgodzie na przynależność został zmieniony zapis „w przypadku osób niepełnoletnich „Zgodę na rozpowszechnianie wizerunku” podpisuje rodzic lub opiekun prawny” na „w przypadku osób poniżej 16 roku życia „Zgodę na rozpowszechnianie wizerunku” podpisuje rodzic lub opiekun prawny”. 

W obu dokumentach została zmieniona podstawa prawna wykorzystania danych w celu rozpatrzenia skarg, udziału w konkursach, korzystania ze świetlic. Wcześniej była to zgoda, obecnie odbywa się to w celu wykonania umowy członkowskiej. W związku z tym usunięta została zgoda „na wykorzystanie danych w celu rozpatrzenia skarg, udziału w konkursach”.  

Pojawiło się oświadczenie o zapoznaniu z zasadami przetwarzania danych osobowych. 

Aktualne brzmienie zgody i deklaracji można znaleźć tutaj.