17 Europejska Konferencja WAGGGS i WOSM

Ewa Lachiewicz
10/08/2022
~ 6 min czytania
fot. Scouting Nederland

W dniach 22-26 lipca w Rotterdamie odbyła się 17 Europejska Konferencja WAGGGS i WOSM. W Europie konferencja regionalna to jedno wydarzenie składające się z części wspólnej dla WAGGGS i WOSM oraz części oddzielnych. Delegacje z krajów członkowskich Regionu Europejskiego WAGGGS i Europejskiego Regionu Skautowego (WOSM) spędzały wspólnie czas na części wydarzeń plenarnych, dyskutując na temat przyszłości ruchu oraz pogłębiając przyjaźnie. Wśród tych delegacji była i nasza - 12-osobowa delegacja ZHP składająca się z 6 osób reprezentujących nas w delegacji WOSM oraz 6 osób w delegacji WAGGGS. W całej konferencji brało udział ponad 470 skautek i skautów, przedstawicieli 45 krajów z regionów europejskich oraz zespół organizatorów z holenderskiej organizacji skautowej.

Konferencja europejska jest podsumowaniem trzyletniej pracy oraz planowaniem kolejnego triennium. Jest to miejsce, w którym podejmowane są najważniejsze decyzje, powstają strategie, plany i ustalenia, które obowiązują europejskie regiony w trakcie pracy między konferencjami. To też moment wyboru komitetów regionalnych i przekazania regionów w ich ręce na kolejne lata. Konferencja jest momentem kulminacyjnym prac delegacji ZHP, która w przygotowaniach do tego spotkania pracuje nad wniesionymi uchwałami, poprawkami, rozmawia z kandydatkami i kandydatami do komitetów oraz przygotowuje się do głosowań w kwestiach dotyczycących przyszłości regionów.

Podczas konferencji przedstawiciele organizacji skautowych debatowali nad najważniejszymi sprawami skautingu i guidingu w Europie, wybrali nowe władze regionalne, ale również dzielili się ze sobą wiedzą, inspirowali, pokazywali dobre praktyki. Członkinie i członkowie delegacji ZHP uczestniczyli w rozmowach, konsultacjach, warsztatach, a także nawiązywali kontakty i nowe przyjaźnie. Podczas konferencji zatwierdzono raporty oraz przyjęto nowe plany trzyletnie (czyli plany działania regionów i cele, do których będziemy dążyć jako ruch w Europie przez następne 3 lata).

Wspólne obrady konferencji WAGGGS i WOSM zaowocowały przyjęciem Memorandum of Understanding (MoU) czyli porozumienia o współpracy między WAGGGS i WOSM w Europie oraz planu działania na lata 2022-2025. Zdecydowano także, że na kolejnej 18 Konferencji Europejskiej WAGGGS i WOSM spotkamy się w Austrii.

Podczas konferencji WOSM wybrano nowy komitet w składzie: Jérémy Apert (Francja), Matthias Gerth (Szwajcaria), Martin Seeman (Szwecja), Diana Slabu (Rumunia), Boris Vujnović (Chorwacja), Wouter Zilverberg (Holandia). Przewodniczącym Komitetu został Matthias Gerth, zaś wiceprzewodniczącą Diana Slabu.

Pośród uchwał, które zdecydował się przyjąć region znalazły się dokumenty dotyczące:

  • podziękowania wolontariuszom za ich ciężką pracę w okresie pandemii
  • zaangażowania młodych
  • ewaluacji systemu składek europejskich
  • wsparcia wymiany międzynarodowej skautek i skautów z wykorzystaniem przetestowanego w ciągu poprzedniej kadencji system Azymut.

Co ważne, prawie jednogłośnie przyjęta została uchwała o kryzysie humanitarnym spowodowanym agresją Rosji na Ukrainę. Uchwała ma na celu m.in. wzmocnienie zaangażowania regionu w pomoc humanitarną, zwiększenie współpracy między regionem Europejskim WOSM a Regionem Eurazji WOSM, a także przyłożenie większej wagi niż dotychczas do edukacji na rzecz pokoju.

Podczas konferencji WAGGGS został wybrany nowy komitet w składzie: Evelyn Dick (Wielka Brytania), Filomena Grasso (Włochy), Signe Gertz Jensen (Dania), Paula Neher (Niemcy), Antonia Pata (Grecja), Olivia Solman (Szwecja). Przewodniczącą Komitetu została Paula Neher, zaś wiceprzewodniczącą Olivia Solman.

Przyjęto uchwały dotyczące:

  • wsparcia wymiany międzynarodowej skautek i skautów z wykorzystaniem przetestowanego w ciągu poprzedniej kadencji system Azymut
  • wsparcia przez Region Europejski WAGGGS procesu decyzyjnego związanego z przyszłością światowego ośrodka WAGGGS - Our Cabaña w Meksyku
  • wysokości składek europejskich na kolejne lata 2023-2025
  • stworzenia zespołu wsparcia reagowania na sytuacje kryzysowe oraz procesu opisującego działanie w takich sytuacjach (ZHP składało poprawkę do oryginalnego brzmienia uchwały).

Podczas konferencji WAGGGS hm. Monika Dreik - komisarka zagraniczna ZHP - została wyróżniona medalem „Europe Region Medal of Service” za zaangażowanie i pasję, którą wkłada w rozwój WAGGGS i ruchu skautowego w Europie oraz wspieranie aktywności ZHP na arenie międzynarodowej jako organizacji członkowskiej WAGGGS. Serdecznie gratulujemy i jesteśmy dumni mając taką instruktorkę w swoich szeregach. Dziękujemy Moniko za Twoją służbę!

W trakcie konferencji ZHP zostało wyróżnione nie tylko poprzez przyznanie medalu hm. Monice Dreik, ale także otrzymało oficjalne podziękowania za organizację Europejskiego Jamboree i wytrwałość w próbie przeprowadzenia go. Podziękowano nam za pomoc w kryzysie humanitarnym spowodowanym wojną w Ukrainie i bycie przykładem dla innych organizacji ze względu na zakresu i ilość włożonej pracy i serca. Zostaliśmy zaproszeni do opowiedzenia o naszej działalności z UNICEF w ramach trwającej akcji humanitarnej i potencjalnej pomocy innym organizacjom skautowym w nawiązaniu takiej współpracy.

Konferencja to także przestrzeń do wymiany doświadczeń między organizacjami członkowskimi. Wśród rozmów i dyskusji z delegacjami wielu organizacji z krajów Europy i świata ZHP podczas całej konferencji blisko współpracowało z tzw. Grupą Krakowską, czyli organizacjami skautowymi należącymi do WOSM i WAGGGS z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Litwy, Łotwy oraz Estonii. Organizacje Grupy Krakowskiej od lat realizują wspólne projekty i inicjatywy, utrzymują ze sobą ścisły kontakt i wspierają się w decyzjach na poziomie międzynarodowym. Podczas tegorocznej konferencji współpraca Grupy Krakowskiej była szczególnie widoczna, zauważalna zarówno wewnątrz Grupy jak i poza nią, pozytywnie doceniana m.in. za wspólną pracę na rzecz wsparcia Ukrainy i współpracę z UNICEF.

Podczas tegorocznej konferencja odbyła się uroczystość podpisania porozumienia o współpracy między Związkiem Harcerstwa Polskiego i federacją niemieckich organizacji skautowych rdp. Porozumienie w imieniu ZHP podpisała naczelniczka ZHP hm. Martyna Kowacka. Był to symboliczny akt potwierdzenia chęci dalszych wspólnych działań i wzmocnienia długoletniej już współpracy między naszymi organizacjami.

Wszystkie dokumenty konferencyjne oraz uchwały można znaleźć pod tym linkiem.

Artykuł powstał dzięki współpracy członkiń i członków delegacji ZHP na 17 EGSC.