Zasady zwrotu dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej w przypadku rezygnacji z EJ2020

Ewa Lachiewicz
AktualnościZagranica
21:22 07/05/2020
~ 4 min czytania
Europejskie Jamboree 2020 odbędzie się w roku 2021. W dniach 2-13 sierpnia 2021 na Wyspie Sobieszewskiej spotkają się tysiące skautek i skautów, w tym polska reprezentacja, w skład której wchodzi dzisiaj prawie 3 tys. osób. Zachęcamy wszystkich uczestników, patrolowych i członków IST do pozostania na pokładzie. Dodatkowy rok oczekiwania można wykorzystać na przygotowania – skompletowanie ekwipunku, integrację patrolu, naukę angielskiego. Mamy nadzieję, że znajdziecie dobre strony tego rozwiązania i weźmiecie udział w jamboree. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że nie dla wszystkich będzie to możliwe. W przypadku, gdy rezygnacja jest konieczna, zachęcamy do znalezienia zastępstwa. Wymiana uczestnika, patrolowego, członka IST powinna być dokonana w porozumieniu z odpowiednim przełożonym w strukturze zlotowej w celu zapewnienia właściwego przepływu informacji oraz utrzymania przepisowej liczebności zastępów. W przypadku zamiany nowa osoba przejmuje status finansowy swojego poprzednika wraz ze wszystkimi należnościami (np. obowiązek wpłacenia kolejnej raty DSCZ), jak i korzyściami (np. prawo do wyprawki). Uczestnicy 18+ Zarejestrowani uczestnicy, którzy przed EJ2020 skończą 18 lat (urodzeni między 28 lipca 2002 a 3 sierpnia 2003) mają trzy możliwości udziału w jamboree:
  1. nadal jako uczestnicy,
  2. jako IST,
  3. jako patrolowi (np. mogą zastąpić dotychczasowego patrolowego w razie jego rezygnacji).
W przypadku wyboru rozwiązania 2 lub 3 należy pamiętać o konieczności uzupełnienia składu patrolu do 10 osób. Co do zasady, zgodnie z Regulaminem EJ2020 zatwierdzonym 8 grudnia 2018 r. (Terms and Conditions for the European Jamboree 2020 as approved on 8th December 2018), obowiązującym wszystkie kontyngenty/ reprezentacje krajowe, w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w EJ2020, a także w przypadku odwołania EJ2020 z powodu wydarzeń nadzwyczajnych, wpłacone raty DSCZ nie podlegają zwrotowi. Jednakże zostało wypracowane rozwiązanie, które umożliwi refundację znaczącej części wpłaconej DSCZ jeżeli odpowiedni wniosek zostanie złożony do 15 września 2020 r. W przypadku uczestników i patrolowych zwrotowi nie będzie podlegać kwota 160 złotych, przeznaczona na pokrycie już poniesionych kosztów, na którą składa się część kosztów poniesionych na realizację przygotowań do EJ2020 na szczeblu europejskim oraz na realizację przygotowań polskiego kontyngentu, w tym 66 złotych wydane na zakup elementów indywidualnej wyprawki uczestnika, tj. woskowijki i nieprzemakalnego worka kajakowego (nie dotyczy członków IST, których wyprawka nie zawiera tych elementów). Członkowie IST, jako grupa, która zadeklarowała pomoc w organizacji EJ2020 na zasadach wolontariatu otrzymają refundację nawet do 100% wpłaconej DSCZ. Niżej przedstawiamy zasady ubiegania się o zwroty DSCZ w przypadku rezygnacji z udziału w Europejskim Jamboree 2020 członków polskiej reprezentacji. Komunikat dotyczący zasad zwrotu można także pobrać tutaj Patrole Gdy z udziału w EJ2020 rezygnuje cały patrol: Czas rezygnacji – do 15 września 2020 roku. Zwrot wynosi:
  • 340 zł na uczestnika w przypadku wpłacenia dwóch rat DSCZ (500 zł)
  • 540 zł na uczestnika w przypadku wpłacenia trzech rat DSCZ (700 zł)
Patrol odbiera wyprodukowane elementy wyprawki (woskowijka, worek). Uczestnicy Pojedynczy uczestnik zgłasza rezygnację za pośrednictwem patrolowego. Takie rozwiązanie jest niezbędne dla zapewnienia patrolowym możliwości monitorowania liczebności swoich patroli. Czas rezygnacji – do 15 września 2020 roku. Zwrot wynosi:
  • 340 zł w przypadku wpłacenia dwóch rat DSCZ (500 zł)
  • 540 zł w przypadku wpłacenia trzech rat DSCZ (700 zł)
Uczestnik odbiera wyprodukowane elementy wyprawki (woskowijka, worek). Uwaga! 15 września to termin przesłania rezygnacji przez patrolowego. O zamiarze rezygnacji uczestnika należy poinformować patrolowego bez zbędnej zwłoki. IST Zwrot 100% DSCZ w przypadku powiadomienia o rezygnacji do 30 czerwca 2020 r. Zwrot 50% DSCZ w przypadku powiadomienia o rezygnacji w dniach 1 lipca 2020 – 15 września 2020 r. Sposób wnioskowania o zwrot DSCZ W pierwszej połowie maja 2020 r. zostaną udostępnione formularze, za pomocą których będzie można zadeklarować chęć rezygnacji i wnioskować o zwrot odpowiedniej części wpłaconej DSCZ. Rezygnacja patroli odbywa się na wniosek patrolowego za wiedzą i zgodą komendanta hufca. Po zatwierdzeniu wniosku przez komendę polskiej reprezentacji zwrot DSCZ będzie realizowany na ten sam rachunek bankowy, z którego składka została przekazana na rachunek bankowy Głównej Kwatery ZHP (subkonto Polskiej Reprezentacji na EJ2020). Komenda Polskiej Reprezentacji na EJ2020