zhp.pl

Start Aktualności Wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

Wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

UDOSTĘPNIJ
, / 2622
Wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym wydało w piątek 29 maja br. wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży, które będą obowiązywały w trakcie tegorocznej Harcerskiej Akcji Letniej.

Wytyczne obejmują wymagania organizacyjne i techniczne oraz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa uczestników w miejscu wypoczynku.

Jednostki organizacyjne ZHP zobowiązane są do wdrożenia wytycznych MEN podczas Harcerskiej Akcji Letniej 2020.

Jednocześnie ZHP wraz z pozostałymi organizacjami harcerskimi uzgadnia z Głównym Inspektorem Sanitarnym dalsze rozwiązania dla obozów harcerskich. Spodziewamy się zakończenia tych konsultacji w pierwszym tygodniu czerwca.

Informacja o stopniowym powrocie ZHP do bezpośredniej działalności znajdują się tutaj.

Wytyczne GIS MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

PASSWORD RESET

Zaloguj się