Wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

ZHP
29/05/2020
~ 1 min czytania
Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym wydało w piątek 29 maja br. wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży, które będą obowiązywały w trakcie tegorocznej Harcerskiej Akcji Letniej. Wytyczne obejmują wymagania organizacyjne i techniczne oraz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa uczestników w miejscu wypoczynku. Jednostki organizacyjne ZHP zobowiązane są do wdrożenia wytycznych MEN podczas Harcerskiej Akcji Letniej 2020. Jednocześnie ZHP wraz z pozostałymi organizacjami harcerskimi uzgadnia z Głównym Inspektorem Sanitarnym dalsze rozwiązania dla obozów harcerskich. Spodziewamy się zakończenia tych konsultacji w pierwszym tygodniu czerwca. Informacja o stopniowym powrocie ZHP do bezpośredniej działalności znajdują się tutaj. Wytyczne GIS MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży