zhp.pl

Start Służba Człowiek Telefon do osoby samotnej, Bank Żywności i rozwożenie środków higienicznych

Telefon do osoby samotnej, Bank Żywności i rozwożenie środków higienicznych

UDOSTĘPNIJ
, / 239
Telefon do osoby samotnej, Bank Żywności i rozwożenie środków higienicznych

Dowiedzieliśmy się od pewnej osoby, że osoby starsze z jej otoczenia czują się bardzo samotne podczas pandemii – nie mogą wychodzić z domów, a też mało kto ich odwiedza. Nawiązał z nami kontakt także urząd miasta, który poprosił nas o pomoc w pakowaniu i roznoszeniu środków higienicznych do mieszkańców.

Nasi wolontariusze magazynowali, pakowali oraz rozwozili produkty żywnościowe do osób potrzebujących. Oprócz tego, starsze czy samotne osoby mogą porozmawiać i wesprzeć się na duchu poprzez kontakt telefoniczny z naszymi harcerzami. Pomagaliśmy także podczas wolontariackich akcji miejskich – pakowaliśmy pakiety rękawic i maseczek i rozwoziliśmy je mieszkańcom.

Celem naszej służby było to, aby wesprzeć w zdrowiu psychicznym osoby potrzebujące, przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa i wspomóc urząd miasta poprzez pakowanie i rozwożenie maseczek oraz rękawiczek. Chcieliśmy też utrzymać stałą pomoc dla potrzebujących, więc zorganizowaliśmy dla nich zbiórkę żywności.

Odbiorcami naszej służby byli mieszkańcy naszego miasta, nie tylko Ci najbardziej potrzebujący. Osoby nawet niezwiązane z harcerstwem kontaktowały się z nami i wyrażały chęć pomocy, chociażby przy zakupie produktów do naszego banku żywności. Współpracowaliśmy także z władzami miasta przy rozwożeniu pakietów z środkami sanitarnymi. Uważam, że nasz wpływ jest bardzo duży. Staramy się dbać o nasze społeczeństwo, aby lepiej radziło sobie z pandemią. Nie tylko w sposób “fizyczny”, ale także psychiczny, poprzez wspieranie ludzi na duchu. Dzięki naszej pomocy, maseczki i rękawice ochronne mogły dotrzeć szybciej do mieszkańców Skierniewic. Lokalne społeczeństwo jest bardzo przychylne harcerzom, ocenia nas pozytywnie.

Służba była realizowana przez patrol pełnoletnich druhów i druhen z Hufca ZHP Skierniewice.

PASSWORD RESET

Zaloguj się