Szkolenie dla kadry Nieprzetartego Szlaku

Marta Jeżak
14/07/2020
~ 2 min czytania

Zapraszamy do udziału w szkoleniach prawno-finansowych w ramach projektu "Nic o nas bez nas – podnoszenie kompetencji organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa". Szkolenie jest skierowane do kadry Nieprzetartego Szlaku oraz kadry szczególnie zainteresowanej aspektami prawno-finansowymi związanymi z osobami niepełnosprawnymi.

Szkolenie obejmuje 4 obszary:
  • Zarządzanie
  • Finanse i rachunkowość
  • Prawo
  • Nowe technologie (Office 365)
Szkolenie odbędzie się w dniach 12-16 sierpnia br. w Żyrardowie. Obejmie ono obszary prawa i nowych technologii. Pozostałe dwa obszary zostaną zrealizowane podczas weekendowych szkoleń (2 weekendy), po ustaleniu terminu z uczestnikami.
Przed wypełnieniem dokumentów sprawdź, czy spełniasz wymogi formalne:
  • Wiek 19-65 lat
  • Członek/członkini ZHP lub innej organizacji pozarządowej
  • Minimum wykształcenie średnie
  • Wpływ na zarządzanie w swojej organizacji pozarządowej i jej jednostkach w zakresie np. prowadzenia polityki kadrowej, gospodarczej, finansowej, angażująca się w sprawy społeczności lokalnej, posiadająca wiedzę w zakresie skutków wprowadzanych regulacji prawnych na poziomie lokalnym i/lub regionalnym
Aby  ukończyć szkolenie i otrzymać certyfikat należy mieć 80% obecności oraz przygotować krótką pracę pisemną podsumowującą uzyskaną wiedzę.
Ankieta zgłoszeniowa znajduje się tutaj.
W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu: power2.16@zhp.pl.