Weź udział w tworzeniu programu wychowania ekonomicznego w ZHP

Marta Jeżak
03/06/2020
~ 3 min czytania

Harcerz jest osobą kreatywną i podejmującą wyzwania, adaptującą się do nowych sytuacji, a więc osobą przedsiębiorczą. To właśnie jedna z kluczowych kompetencji, o rosnącym znaczeniu w dzisiejszym, szybko zmieniającym się, świecie. W harcerstwie człowiek uczy się między innymi odpowiedzialności i samodzielności – powinno tak być również w obszarze szeroko pojętych finansów.

Odpowiadając na wyzwania stojące przed młodym człowiekiem, Główna Kwatera uchwałą nr 141/2020 z dnia 25 maja 2020 r. powołała Wydział Wychowania Ekonomicznego. Do zadań Wydziału Wychowania Ekonomicznego należy między innymi: stworzenie założeń Programu Wychowania Ekonomicznego ZHP, opracowanie i wdrożenie propozycji programowych dla drużynowych, nawiązanie współpracy z podmiotami aktywnymi w obszarze działalności społecznej, naukowej oraz biznesowej, pozwalających na podnoszenie efektywności realizowanych przez ZHP działań w zakresie wychowania ekonomicznego oraz popularyzacja wiedzy i podnoszenie świadomości dotyczącej wychowania ekonomicznego wśród członków ZHP, w tym kadry instruktorskiej. "Na początek chcielibyśmy zbudować zespół ludzi, który, będąc szerszym gremium niż aktualna grupa inicjująca program, pozwoli uruchomić działanie dostępne dla całego ZHP. Określiliśmy już wstępne cele programu oraz kierunki, jakie możemy mu nadać dla skutecznej realizacji" - mówi kierownik wydziału hm. Paweł Marciniak. "Uważamy, że aby to wszystko zadziałało, potrzeba współpracy osób w różnych miejscach struktury ZHP, instruktorów zajmujących się kształceniem, programem, a też po prostu tych, którym bliskie są te tematy i czują ich znaczenie" - dodaje. Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z zespołem, napisz na pawel.marciniak@zhp.net.pl. Wychowanie ekonomiczne rozumiane jest szeroko. Chcemy, by rozwój kompetencji ekonomicznych był rozumiany jako połączenie: procesu zdobywania wiedzy, budującej świadomość; nabywania umiejętności praktycznego stosowania tej wiedzy w konkretnych życiowych sytuacjach;​ zbudowania na bazie wiedzy i umiejętności postaw, opartych na harcerskich wartościach. Punktem startowym dla Programu Wychowania Ekonomicznego w ZHP jest stworzenie propozycji programowej, która w atrakcyjnej formie, poprzez doświadczenia, gry, dyskusje, ale także naukę w działaniu, pozwoli naszym harcerzom, wędrownikom, instruktorom wejść w często odległą do tej pory tematykę finansów, podjąć wyzwania, a przez to dać możliwość wychowania młodego człowieka w harcerstwie także na obywatela świadomego ekonomicznie. Jednym z celów wydziału jest wzmocnienie wychowania ekonomicznego w drużynach i wsparcie w tym zakresie drużynowych. Chcemy dać drużynowym gotowe narzędzia, a także wskazówki, jak w codziennej pracy wspierać rozwój kompetencji ekonomicznych ich podopiecznych. Ważnym elementem będzie wyszukanie i zebranie w jednym miejscu materiałów z zakresu ekonomii dostosowanych do różnego poziomu rozwoju i wiedzy. Wydział planuje również działania skierowane bezpośrednio do wędrowników i młodych instruktorów, jako osób, które same mają przed sobą szereg ważnych życiowych decyzji z zakresu ekonomii, jak decyzje o karierze zawodowej czy budowaniu gospodarstwa domowego. Zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną Wydziału Wychowania Ekonomicznego. Niech wychowanie ekonomiczne stanie się kolejną sprawnością na całe życie!