Ogólnopolska Konferencja Metodyczna online, czyli Tydzień metodyka

Marta Jeżak
AktualnościInspiracjeInstruktorzy
18:19 27/04/2020
~ 3 min czytania

Już w maju zapraszamy was na Ogólnopolską Konferencję Metodyczną, która w tym roku odbędzie się online. Zgłoszenia już ruszyły!

Po co?

Celem Ogólnopolskiej Konferencji Metodycznej online jest stworzenie pola do wymiany doświadczeń oraz promowania dobrych praktyk pomiędzy metodykami hufcowymi z całej Polski. Nadzwyczajna sytuacja, w jakiej się znajdujemy na duży wpływ na sposób funkcjonowania nas jako instruktorów ZHP, ale także po prostu jako ludzi - ważne jest, abyśmy przechodzili to trudne doświadczenie razem. Poczucie wsparcia ze strony wspólnoty jest być może jeszcze ważniejsze dla tych, którym dedykowana jest nasza służba - drużynowych, wśród których niemały odsetek to młodzi ludzie, w tym maturzyści, których sytuacja niepewności i izolacji często przerasta. Chcemy się wspólnie pochylić nad zadaniami, jakie stoją przed metodykami hufcowymi wraz z dodatkowymi wyzwaniami wywołanymi przez sytuację epidemiologiczną i na zasadzie studium przypadków spróbować znaleźć najlepsze sposoby ich realizacji. Przewidujemy przestrzeń na rozłożenie na czynniki pierwsze konkretnych problemów zgłoszonych przez uczestników konferencji, ale także na pochwalenie się konkretnymi osiągnięciami zarówno z czasów przed, jak i w trakcie epidemii.

Dla kogo?

Do udziału w serii paneli konferencyjnych zapraszamy wszystkich instruktorów pełniących funkcję metodyka w hufcu, czyli instruktorów odpowiedzialnych za ciągłe i bezpośrednie wsparcie drużynowych w ich zadaniach wychowawczych. W pierwszej kolejności zapraszamy więc namiestników zuchowych, harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych, a także namiestników łączonych namiestnictw różnych metodyk oraz zespoły namiestnicze/rady namiestnictw. Równie ważna jest dla nas obecność członków komend hufców odpowiedzialnych za pracę z kadrą lub/i program, czyli tych, którzy są bezpośrednimi przełożonymi namiestników lub kiedy namiestników nie ma pełnią ich rolę dla drużynowych różnych metodyk. Jesteśmy przekonani, że z udziału w konferencji skorzystają także komendy/rady szczepów, które realizują zadania wsparcia metodycznego i programowego ramię w ramię z namiestnikami, a kiedy namiestnictwa nie funkcjonują przejmują część tych zadań na siebie. Jeśli w waszym hufcu zadania wsparcia metodycznego wykonują inni instruktorzy/zespoły np. zespół metodyczny, zespół programowy itp. także czujcie się zaproszeni. Szczegółowy program paneli zostanie opracowany na podstawie treści zgłoszeń uczestników.

W jaki sposób?

Konferencja odbędzie się w całości online w formie 4-5 paneli po 1,5 godziny każdy. Odbywać się one będą od poniedziałku do soboty.

Kiedy?

Spotkania odbędą się w tygodniu 18-23 maja pomiędzy 19:30 a 21:00, a w niedzielę 24 maja pomiędzy 11.00 a 12.30 i 19:30 a 21:00.

Jak wziąć udział?

Zgłosić do udziału w konferencji można za pomocą formularza. Link jest aktywny do 10 maja do godziny 2:.55. Po opracowaniu szczegółowego programu konferencji będzie można dokonać rejestracji na poszczególne panele.

Co jeszcze mam wiedzieć?

  • Udział w konferencji nie wiąże się z żadnymi kosztami.
  • Na prośbę zainteresowanych uczestników konferencji Wydział Wsparcia Metodycznego może wystawić zaświadczenie o udziale w konferencji w formie elektronicznej. Opcję taką będzie można zgłosić w ankiecie ewakuacyjnej.
  • Bieżące kwestie można śledzić na wydarzeniu na Facebooku.
  • Część prezentacyjna paneli będzie nagrywana (w przypadku zgody wszystkich obecnych także część dyskusyjna), a następnie udostępniona pozostałym instruktorom ZHP.