zhp.pl

Start Aktualności #lokalnibohaterowie są inicjatorami i koordynatorami służby

#lokalnibohaterowie są inicjatorami i koordynatorami służby

UDOSTĘPNIJ
, / 162
#lokalnibohaterowie są inicjatorami i koordynatorami służby

Pełnoletni harcerze i harcerki pełnią służbę, włączając się do akcji “Czuwam”. Pomagają potrzebującym w czasie pandemii i dzielą się braterstwem. Przeczytajcie historię z serii #lokalnibohaterowie.

Druh Dawid Schwann jest komendantem Hufiec ZHP Wejherowo z Chorągiew Gdańska ZHP. To z jego inicjatywy powstała grupa Widzialna ręka Wejherowo, Reda, Rumia, ale jego zaangażowanie w harcerską służbę sięga o wiele dalej!

Inspiracją w codziennej pracy, ale zwłaszcza teraz w okresie wytężonej harcerskiej służby, jest dla druha Dawida film „Podaj dalej”. To tam usłyszał właśnie te słowa: „Znajdź trzy osoby, którym możesz pomóc w zrobieniu czegoś, czego sami nie mogliby zrobić. W zamian niech oni pomogą trzem następnym osobom, które pomogą kolejnym trzem – powstanie wówczas piramida dobra”.

– Myślę, że nas, harcerzy można nazwać ruchem „podaj dalej” – mówi przewodnik Dawid Schwann. – Odkładamy na bok nasze zmęczenie, często pewne niewygody, bo widzimy, że to wszystko ma sens. Z dnia na dzień jest nas coraz więcej. Z dnia na dzień otrzymujemy coraz więcej zadań do zrealizowania, pokładane są w nas coraz większe oczekiwania – nie możemy zawieść!

Druh Dawid razem z innymi wolontariuszami nawiązał współpracę z wieloma firmami i instytucjami, doprowadził do rozstawienia w różnych miejscach powiatu „sąsiedzkich przyczepek”, gdzie mieszkańcy mogli zostawiać niezbędne przedmioty użytku codziennego oraz zapasy wody dla szpitali w okolicy, a także skoordynował akcję pomagania osobom potrzebującym i starszym.

To druh Dawid był inicjatorem akcji dezynfekowania i pakowania przyłbic w Domu Harcerza w Gdańsku, potem także jedną z głównych osób, które zorganizowały drukowanie przyłbic na drukarkach 3D.

PASSWORD RESET

Zaloguj się