zhp.pl

Start Aktualności Indywidualna Ścieżka Rozwoju – odkryj ją na nowo!

Indywidualna Ścieżka Rozwoju – odkryj ją na nowo!

UDOSTĘPNIJ
, / 451
Indywidualna Ścieżka Rozwoju – odkryj ją na nowo!
Indywidualna Ścieżka Rozwoju jest narzędziem samorozwoju i pracy nad sobą przeznaczonym dla kadry wychowawczej oraz kadry wspierającej powyżej 21 roku życia. Daje możliwość do ciągłego, indywidualnego, wszechstronnego samorozwoju oraz pracy nad sobą w zakresie: wartości i postaw, wiedzy i umiejętności, dotyczących różnych obszarów życia.

Celem Indywidualnej Ścieżki Rozwoju jest zbudowanie oraz zrealizowanie indywidualnego planu rozwoju zgodnego z potrzebami osoby realizującej. Jej efektem ma być osiągnięcie założonych przez realizującego celów. IŚR jest realizowana, a nie zdobywana. Jest świadectwem pracy nad sobą i dążenia do ciągłego samorozwoju osoby realizującej. Może być ona realizowana wielokrotnie – odpowiadając na potrzeby osób, które z niej korzystają.

Aby ułatwić pracę z tym narzędziem, Główna Kwatera ZHP podjęła uchwałę w sprawie zasad funkcjonowania Indywidualnej Ścieżki Rozwoju. Załącznik do uchwały określa tryb realizacji IŚR.

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami funkcjonowania Indywidualnej Ścieżki Rozwoju oraz oczywiście do pracy z tym narzędziem.

PASSWORD RESET

Zaloguj się