zhp.pl

Start Służba Braterstwo Instruktorska służba w Hufcu Bartoszyce w trakcie pandemii

Instruktorska służba w Hufcu Bartoszyce w trakcie pandemii

UDOSTĘPNIJ
, / 328
Instruktorska służba w Hufcu Bartoszyce w trakcie pandemii

Instruktorzy Hufca Bartoszyce pełnią służbę i prężnie działają na terenie całego powiatu niosąc pomoc tym, którzy najbardziej jej potrzebują. Powołany przez Komendanta Hufca Sztab Reagowania Kryzysowego nadzoruje i wyznacza działania oraz czuwa nad specjalnie uaktywnionym alarmowym numerem telefonu.

Instruktorzy rozwożą na terenie trzech gmin ochronne maseczki dla lokalnych przedsiębiorców, punktów opieki medycznej i szpitali, a także wspierają seniorów robiąc im zakupy, opłacając rachunki czy wyprowadzając psy. Pomagają przygotować, pakować i rozwozić paczki żywnościowe dla osób objętych opieką MOPS i GOPS.

W ramach służby podjęliśmy także akcję szycia maseczek. W pozyskiwaniu materiałów pomogły nam lokalne firmy i przedsiębiorcy, takie jak: Firma Infinity Group, firma Nova Mazur oraz BRW Comfort a także Składnica Harcerska 4 Żywioły, która przysłała nam materiał z którego szyje się chusty harcerskie, a który my wykorzystaliśmy do szycia maseczek. Maseczki szyją instruktorzy hufca oraz chętni mieszkańcy miasta. We współpracy z lokalnym MOPSem i GOPSem rozwoziliśmy obiady i paczki żywnościowe dla seniorów, a także robiliśmy im zakupy.

Instruktorzy Hufca Bartoszyce

PASSWORD RESET

Zaloguj się