zhp.pl

Start Aktualności Instrukcja w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami – aktualizacja i aneks COVID-19

Instrukcja w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami – aktualizacja i aneks COVID-19

UDOSTĘPNIJ
, / 1902
Instrukcja w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami – aktualizacja i aneks COVID-19

W środę 3 czerwca br. Główny Inspektor Sanitarny wydał aneks do instrukcji w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami w związku z epidemią COVID-19.

Aneks powstał na wniosek organizacji harcerskich i uzupełnia pod kątem specyfiki harcerskiej wydane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wytyczne dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży wydane w związku z epidemią COVID-19.

Dokument powstał jako wynik konsultacji odbywających się pomiędzy organizacjami harcerskimi objętymi honorowym protektoratem Prezydenta RP z Głównym Inspektorem Sanitarnym. Organizacje harcerskie wspierał w tym procesie sekretarz stanu w KPRP Pan Wojciech Kolarski.

Jednostki organizacyjne ZHP zobowiązane są do przestrzegania aktualnej wersji instrukcji oraz aneksu podczas Harcerskiej Akcji Letniej 2020.

Aneks do instrukcji Głównego Inspektora Sanitarnego – obozy pod namiotami (COVID-19) [03.06.2020]

Instrukcja GIS: Stacjonarne obozy pod namiotami – aktualizacja 2020 r.

PASSWORD RESET

Zaloguj się