Instrukcja w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami - aktualizacja i aneks COVID-19

Martyna Kowacka
03/06/2020
~ 1 min czytania
W środę 3 czerwca br. Główny Inspektor Sanitarny wydał aneks do instrukcji w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami w związku z epidemią COVID-19. Aneks powstał na wniosek organizacji harcerskich i uzupełnia pod kątem specyfiki harcerskiej wydane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wytyczne dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży wydane w związku z epidemią COVID-19. Dokument powstał jako wynik konsultacji odbywających się pomiędzy organizacjami harcerskimi objętymi honorowym protektoratem Prezydenta RP z Głównym Inspektorem Sanitarnym. Organizacje harcerskie wspierał w tym procesie sekretarz stanu w KPRP Pan Wojciech Kolarski. Jednostki organizacyjne ZHP zobowiązane są do przestrzegania aktualnej wersji instrukcji oraz aneksu podczas Harcerskiej Akcji Letniej 2020. Aneks do instrukcji Głównego Inspektora Sanitarnego - obozy pod namiotami (COVID-19) [03.06.2020] Instrukcja GIS: Stacjonarne obozy pod namiotami - aktualizacja 2020 r.