Informacja nt. kontynuacji rejsów Jachtu Zawisza Czarny oraz sytuacji Fundacji Harcerstwa CWM ZHP.

ZHP
14/10/2021
~ 3 min czytania
fot. Sebastian Zdziebłowski

Biuro Armatorskie ZHP

Główna Kwatera ZHP podjęła decyzję o utworzeniu Biura Armatorskiego ZHP, które przejmie zarządzanie jachtem Zawisza Czarny. Decyzja ta jest związana z tym, iż podmiot dotychczas zarządzający jachtem Zawisza Czarny znalazł się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

BA ZHP m.in. przejmie obowiązki związane z bieżącym zarządzaniem jachtem, organizacją rejsów oraz sprzedażą usług. Podjęte czynności organizacyjne zmierzają do tego, by Biuro Amatorskie ZHP osiągnęło gotowość działania w możliwie najkrótszym czasie - przewidujemy, że będzie to możliwe w listopadzie 2021 r. BA ZHP podejmie również rozmowy z podmiotami, które planowały rejsy w ramach współpracy z wcześniejszym operatorem i w miarę możliwości będzie dążyć do realizacji tych rejsów.

Zawisza Czarny

Zawisza Czarny to flagowy żaglowiec Związku Harcerstwa Polskiego i jednocześnie największy żaglowiec skautowy na świecie. Zawisza Czarny to statek, który dzięki swojej ponad 50-letniej służbie na morzach i oceanach wypracował sobie miejsce w historii polskiego żeglarstwa. Na przestrzeni tych lat na pokładzie Zawiszy umiejętności żeglarskie zdobywały i kształtowały kolejne pokolenia żeglarzy. Zawisza Czarny to statek z duszą i niesamowitą atmosferą – dzięki temu jest wyjątkowo ceniony przez żeglarzy, którzy chętnie wracają na jego pokład.

W najbliższym czasie Główna Kwatera ZHP wraz ze środowiskami wodnymi będzie wypracowywać kolejne decyzje w sprawie priorytetów w wychowaniu wodnym w ZHP oraz ochronie dziedzictwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP.

Sytuacja w Fundacji Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP

Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego, po powołaniu w marcu br., przystąpiła do analizy sytuacji organizacyjnej i finansowej ZHP. Badaniem objęto również FH CWM ZHP z siedzibą w Gdyni, której ZHP jest fundatorem.

GK ZHP zapoznała się ze stanem organizacyjnym i finansowym Fundacji. W pracach tych uczestniczyli członkowie GK ZHP, Rady Fundacji, Prezes Zarządu Fundacji, zespół audytora. Ustalając sytuację w Fundacji uwzględniono również informacje przekazywane przez były zarząd oraz pracowników Fundacji.

Na podstawie zebranych materiałów stwierdzono:

•       znaczące nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji finansowej i sprawozdawczości fundacji za okres 2018-2020 - niezaksięgowane zdarzenia finansowe (ok. 2.000 dokumentów), brak połączenia zdarzeń finansowych z faktem zapłaty (ok. 26.000 zdarzeń), braki w materialnej dokumentacji źródłowej, nierzetelność sprawozdań, nierzetelność nadzoru,

•       znaczne zadłużenie fundacji oraz brak zdolności do samodzielnego regulowania zobowiązań, w tym zobowiązań wobec pracowników fundacji,

•       brak zdolności utrzymania użyczonego przez ZHP jachtu Zawisza Czarny w stanie zdolności
do żeglugi

•       brak możliwości do samodzielnego kontynuowania działalności Fundacji.

W związku z powyższym Główna Kwatera ZHP, jako Fundator Fundacji, działając na podstawie statutu Fundacji oraz Statutu ZHP, podjęła decyzję o likwidacji Fundacji Harcerstwa Centrum Wychowania Wodnego ZHP ze względu na wyczerpanie się środków finansowych i majątku Fundacji, niezbędnych do prowadzenia przez nią statutowej działalności. Powołany został Likwidator Fundacji, którego zadaniem jest uregulowanie zobowiązań Fundacji, zamknięcie spraw Fundacji i wykreślenie jej z rejestrów zgodnie z obowiązującymi przepisami.