zhp.pl

Start Aktualności ZHP ws. Teatru IMKA

ZHP ws. Teatru IMKA

UDOSTĘPNIJ
, / 115
ZHP ws. Teatru IMKA

Budynkiem przy ul. M. Konopnickiej 6 w Warszawie zarządza Samodzielny Zakład Administracji i Logistyki przy GK ZHP (SZAiL), który jest także podmiotem zawierającym umowy najmu pomieszczeń w tym budynku.

Ostatnia umowa najmu dawnych pomieszczeń sali gimnastycznej, zaadaptowanej na teatr została zawarta przez Spółkę Teatru i SZAiL w dniu 30 sierpnia 2018 r., na czas określony, do dnia 30 czerwca 2020 r. i wygaśnie wraz z końcem czerwca

Budynek ZHP przy ul. M. Konopnickiej 6 jest miejscem znaczącym na kulturalnej mapie stolicy. Jest to także nieruchomość wymagająca ciągłych nakładów inwestycyjnych, w szczególności na dostosowywanie jej do wymagań pożarowych. Prace te od wielu lat prowadzone są przez SZAiL oraz najemców poszczególnych części budynku. Biorąc pod uwagę ograniczone możliwości inwestycyjne ZHP, który sam jest pozarządową niekomercyjną organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży, niedotowaną podmiotowo, ciężar administrowania „Konopnickiej 6” spoczywa na SZAiL, który jest wyspecjalizowanym podmiotem zajmującym się tego typu działalnością. Na SZAiL spoczywa także odpowiedzialność za prowadzenie relacji biznesowych z najemcami, kreowanie polityki wynajmu obiektu oraz spełnianie wymagań technicznych, w tym przeciwpożarowych, w zgodzie z obowiązującymi przepisami i umowami.

Intencją władz ZHP jest dalsze wspieranie instytucji kultury, których sceny ulokowane są przy Konopnickiej 6 – m.in. teatru Studio Buffo oraz otwartego niedawno po gruntownej modernizacji Basenu Artystycznego Warszawskiej Opery Kameralnej.

Główna Kwatera ZHP zapoznała się z informacjami przedstawionymi przez SZAiL oraz stanowiskiem Zarządu Teatru IMKA Sp. z o.o. w zakresie propozycji przedłużenia umowy najmu do 31 grudnia 2022 r.

Postanowienia omawianej umowy najmu nie przewidują możliwości jej automatycznego przedłużenia, w szczególności na mocy jednostronnego oświadczenia, złożonego przez którąś ze stron. W terminie przewidzianym w umowie SZAiL poinformował Spółkę Teatru, że nie planuje zawarcia kolejnej umowy. Nie bez znaczenia dla decyzji SZAiL była dotychczasowa dynamika wywiązywania się przez Spółkę Teatru z jej obowiązków względem SZAiL.

Obowiązkiem SZAiL, jak wspomniano już wcześniej, jest kształtowanie polityki wynajmu obiektu w taki sposób, by zapewnić spełnianie obowiązujących wymagań technicznych oraz podnosić stan jakościowy obiektu. Przykład takiego działania można łatwo zauważyć, patrząc na efekt modernizacji Basenu Artystycznego przez Warszawską Operę Kameralną.

Korzystając z prawa do kształtowania relacji biznesowych oraz biorąc pod uwagę stanowisko Głównej Kwatery ZHP, aby pomieszczenia dawnej sali gimnastycznej przeznaczone były  w dalszym ciągu na działalność artystyczną – przy jednoczesnym wykonaniu nakładów inwestycyjnych podnoszących bezpieczeństwo oraz jakość użytkowanej przestrzeni – Samodzielny Zakład Administracji i Logistyki przy GK ZHP zawarł umowę najmu z Prime Invest spółka z o.o. Sp.k. Umowa ta ma obowiązywać od 1 lipca 2020 r.

Nowy najemca obiektu, Prime Invest sp. z o.o. Sp.k., przekazał Głównej Kwaterze ZHP informację o gotowości nawiązania współpracy z Teatrem IMKA Sp. z.o.o. i  Fundacją IMKA w celu umożliwienia wystawienia wszystkich przedstawień, które nie mogły zostać zagrane ze względu na sytuację epidemiczną, przeprowadzenia jubileuszu 10-lecia Teatru IMKA oraz działanie Teatru IMKA do 31 grudnia br. przy Konopnickiej 6. Taka współpraca musiałaby zostać uzgodniona dwustronnie pomiędzy Prime Invest sp.  z o.o. Sp.k. i Teatrem IMKA Sp. z o.o. Główna Kwatera ZHP gotowa jest wziąć udział w ewentualnych uzgodnieniach pomiędzy stronami.

Bieżąca, niezwykle trudna sytuacja związana z szerzącą się epidemią COVID-19 ma wpływ na działanie nie tylko instytucji kultury ale także organizacji pozarządowych. ZHP, sam będąc niekomercyjną organizacją pozarządową, wspiera instytucje kultury, z którymi współpracuje, wynajmując im przestrzeń w siedzibie przy ul. Konopnickiej 6. Na czas trwania epidemii COVID-19 obniżyliśmy Teatrowi IMKA i pozostałym instytucjom czynsz do 1 zł za mkw. Niestety, tak jak i nasi najemcy i my musimy ponosić koszty eksploatacyjne, z których nie zostaliśmy zwolnieni przez dostawców mediów.

hm. Martyna Kowacka
rzeczniczka prasowa ZHP

PASSWORD RESET

Zaloguj się