zhp.pl

Start Aktualności Finał akcji “Czuwam!” – włącz się i ty

Finał akcji “Czuwam!” – włącz się i ty

UDOSTĘPNIJ
, / 406
Finał akcji “Czuwam!” – włącz się i ty

Pełniłeś bądź pełnisz służbę? Weź udział w finale akcji “Czuwam” i zostań współtwórcą Mapy służby ZHP. Wspólnie pokażmy, jak służba jest dla harcerzy istotna.

Harcerze CZUWAJĄ każdego dnia odpowiadając na problemy związane z pandemią, czy też reagując na potrzeby lokalnego środowiska. W dniach 20-26 kwietnia 2020 w ramach finału akcji “Czuwam!” pragniemy zebrać w jednym miejscu opisy służby harcerzy i harcerek oraz środowisk i stworzyć Mapę służby ZHP. Ponadto, każdy członek organizacji będzie mógł napisać braterskie słowa na ten trudny czas, którymi jeszcze długo będziemy dzielić się w naszej organizacji za pomocą mediów społecznościowych.

Akcja „Czuwam!” 2019/2020

Charakter czynności realizowanych w ramach Akcji „Czuwam!” 2019/2020 nakreślony został we wrześniu 2019, a jej finał zaplanowany na termin między 20 a 26 kwietnia 2020 roku. W ciągu 8 miesięcy harcerskie jednostki przygotowywały się do zwieńczenia działań, które miało na celu usuwanie z przestrzeni publicznej naszych miast, miasteczek i wsi symboli oraz napisów pełnych nienawiści – przejawów m.in. rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii, homofobii, a także wszelkich innych treści promujących agresję – w myśl czwartego punktu Prawa Harcerskiego: Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.

Ze względu na zmianę sytuacji w kraju i na świecie, spowodowaną pandemią koronawirusa, dotychczasowo zaplanowana forma akcji musiała ulec zmianie, jednak jej założenia pozostają wciąż niezmienne! W czasach pandemii punkt Prawa Harcerskiego, mówiący o tym, że harcerz w każdym widzi bliźniego, wybrzmiewa na zewnątrz naszej organizacji bardzo mocno! Pełnoletni harcerze i harcerki pełnią służbę dla społeczności lokalnych, ale także i dla całego narodu Polskiego. Niepełnoletni członkowie naszej organizacji odpowiadając na bieżące potrzeby społeczne, szyją maseczki lub udzielają wsparcia w nauce swoim koleżankom i kolegom, kiedy konieczne jest pozostawanie w domu. Dziś to służba jest nieodzownym elementem programu drużyn wędrowniczych i starszoharcerskich, a zuchy i harcerze za pośrednictwem mediów i. co najważniejsze, obserwując postawę swojej kadry, widzą do jakich wyzwań wychowuje harcerstwo i dlaczego jest ono ważne jako w organizacja społeczeństwie. Ponadto, Związek Harcerstwa Polskiego, jest partnerem w rozmowach z rządem na temat działań antykryzysowych, co ukazuje znaczenie ruchu harcerskiego w kraju.

Czym jest akcja “Czuwam”

Celem akcji jest podkreślenie roli służby w kształtowaniu charakteru młodego człowieka oraz postawy niesienia bezinteresownej pomocy w odpowiedzi na dostrzeżone potrzeby. Celem jest również inspirowanie we wdrażaniu służby, by była ona nieodzownym elementem programu gromad i drużyn. Celem podejmowanych działań jest wypracowanie uważności wychowanków Związku Harcerstwa Polskiego na otaczający świat, otwarcie na pomoc innym i pełnienie służby – kształtowanie postaw prospołecznych.

Akcja „Czuwam!” odbywa się co roku i towarzyszy jej kampania w mediach społecznościowych, tłumacząca ideę programu i zachęcająca do podjęcia służby na miarę potrzeb i możliwości. Podsumowaniem całorocznych działań jest ogólnopolska akcja, która raz w roku w jednym czasie zaangażuje gromady i drużyny w całej Polsce w realizację służby w nawiązaniu do wybranego punktu Prawa Harcerskiego. Zadaniem wszystkich harcerskich komend jest wspieranie i promowanie tych działań.

Ogólnopolska Akcja „Czuwam!” jest formą realizacji Strategii ZHP w obszarze „Odpowiedzialni społecznie” – stanowi część planu taktycznego realizacji Strategii ZHP na lata 2019-2021.

Mapa służby znajduje się tutaj.

PASSWORD RESET

Zaloguj się