zhp.pl

Start Służba Braterstwo COVI(D)tariat

COVI(D)tariat

UDOSTĘPNIJ
, / 304
COVI(D)tariat

Z powodu pandemii koronawirusa pojawiła się potrzeba wsparcia seniorów i osób najbardziej narażonych na jego działanie. Postanowiliśmy w związku z tym robić im zakupy, wyprowadzać psy. Szyjemy maseczki, prowadzimy zdalne korepetycje dla dzieci i młodzieży.

W ramach służby prowadzimy zdalne korepetycje, uczymy dzieci i młodzież przedmiotów ścisłych i humanistycznych. Robimy zakupy seniorom, wyprowadzamy psy, szyjemy maseczki dla szpitali i mieszkańców. Wspieramy PCK w rozładowywaniu samochodów z produktami spożywczymi dla najbardziej potrzebujących. Współpracujemy z Gliwickim Centrum Organizacji pozarządowych i grupą „Gliwice szyją maseczki”.

Nasze działania powodują, że harcerstwo jest lepiej odbierane w społeczeństwie. Ludzie widzą w nas partnerów do współpracy. Inicjatywa spotkała się dużym poparciem władz samorządowych i innych organizacji (m.in. PCK). Seniorzy, dzieci, młodzież – ok. 50 osób.

Wędrownicy i instruktorzy z Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej

PASSWORD RESET

Zaloguj się