zhp.pl

Start Aktualności Informacja ws. COVID-19 – 5.03.2020

Informacja ws. COVID-19 – 5.03.2020

UDOSTĘPNIJ
, / 1559
Informacja ws. COVID-19 – 5.03.2020

Druhny i Druhowie,

W związku z występowaniem choroby COVID-19 w Europie i pierwszym potwierdzonym przypadkiem w Polsce, chcemy szczególnie zwrócić uwagę na zdrowie i bezpieczeństwo harcerek i harcerzy ZHP. Prosimy o przekazanie tej informacji drogą służbową do komend hufców.
Aktualne informacje Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego można znaleźć na stronie www.gov.pl/koronawirus.
 

Obecnie GK ZHP nie wprowadza zalecenia dotyczącego zawieszenia śródrocznej pracy drużyn, organizacji biwaków lub szkoleń.

W przypadku udziału w spotkaniach międzynarodowych za granicą należy przestrzegać wytycznych MSZ. W tym zakresie, prosimy o kontakt z Wydziałem Zagranicznym GK ZHP (wza@zhp.pl) przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w wydarzeniu międzynarodowym. Przygotowania reprezentacji ZHP do zlotu INTERCAMP w Wlk. Brytanii i Europejskiego Jamboree w Gdańsku są kontynuowane.

Zalecamy, aby harcerki i harcerze oraz instruktorki i instruktorzy, którzy źle się czują lub są przeziębieni nie brali udziału w zbiórkach i biwakach.
Prosimy o przestrzeganie ogólnych zaleceń dotyczących podstawowej higieny w profilaktyce COVID-19.
 • Często myj ręce
  • Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
  • Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.
 • Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania
  • Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
  • Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.
 • Zachowaj bezpieczną odległość
  • Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
  • Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.
 • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
  • Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.
 • Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej
  • Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie tutaj.
  • Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).
 • Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin
  • Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe. Chroń siebie i innych przed zachorowaniem.

Podejrzenie zakażenie SARS-Cov-2 jest powiązane:

 •  z podróżowaniem po obszarze Chin, w którym zgłoszono przypadki zakażenia SARS-Cov-2, lub
 • bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował po Chinach i ma objawy ze strony układu oddechowego.

Zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczanymi  na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, m.in. z „Komunikatem dla podróżujących”, „Zasadami postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV MEDYCZNE”oraz „Zasadami  postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV W PODRÓŻY LOTNICZEJ ”.

Maseczki

 • Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2
 • Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego.  Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości). Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.
 • Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.
 • Sprzęt ochrony układu oddechowego powinien być oznakowany znakiem CE, który potwierdza, że został prawidłowo zaprojektowany i skonstruowany, wykonany z właściwych materiałów.

PASSWORD RESET

Zaloguj się