Betlejemskie Światło Pokoju rozjaśniło Pałac Prezydencki

Marta Jeżak
AktualnościBetlejemskie Światło Pokoju
19:08 14/12/2020
~ 3 min czytania
fot. Matylda Hojnor

14 grudnia 2020 roku naczelniczka ZHP hm. Anna Nowosad oraz phm. Bartosz Dębecki z Hufca ZHP Otwock przekazali Betlejemskie Światło Pokoju Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie i Pierwszej Damie Agacie Kornhauser-Dudzie.

W tym roku przekazanie odbyło się w bardzo kameralnym gronie - nie wzięli w nim udział przedstawiciele innych organizacji harcerskich, jak miało o miejsce w ubiegłych latach.

Nie ma dziś z nami szerokiego grona druhen i druhów, jak to zwykle bywa, ale – jak powiedziała Druhna Naczelniczka – jest to Światełko służby. To także hasło: światło służby. To tegoroczne hasło Betlejemskiego Światełka Pokoju – służby, która w tym roku, w czasie pandemii koronawirusa, ma bardzo silny i znamienny wymiar; służby, która realizowana wobec drugiego człowieka jest najmocniejszym spoiwem, które charakteryzuje – obok przyjaźni – harcerskiego ducha. - tymi słowami zwrócił się do harcerek i harcerzy Prezydent RP Andrzej Duda.

Chcemy z Agatą z całego serca podziękować, że – mimo wszystkich trudności, które obiektywnie występują w tym roku, mam nadzieję, że po raz jedyny, i które nigdy więcej nas już nie dotkną – harcerze Związku Harcerstwa Polskiego tradycyjnie są obecni w Pałacu Prezydenckim w dniach poprzedzających Boże Narodzenie, by przekazać – to już tak bardzo tradycyjne – Betlejemskie Światełko Pokoju. - powiedział podczas spotkania Prezydent RP Andrzej Duda.

Chciałabym przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować wszystkim harcerkom i harcerzom – zarówno w kraju, jak i za granicą – za tę piękną postawę, jaką reprezentujecie właśnie w tych trudnych czasach pandemii. Dziękuję za to wyświadczane drugiemu człowiekowi dobro i życzę, by to dobro stało się także Waszym udziałem. - powiedziała Pierwsza Dama RP, Agata Kornhauser-Duda.

W przekazaniu uczestniczyli również instruktorzy Hufca ZHP Otwock - pwd. Marta Zbysińska i phm. Michał Łabudzki.

Betlejemskie Światło Pokoju po raz pierwszy zorganizowano w 1986 r. w Austrii. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Co roku Światło odpalane jest z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Później trafia ono do Wiednia, skąd uroczyście jest przekazywane mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych.

Harcerki i harcerze Związku Harcerstwa Polskiego odebrali światło z rąk skautów słowackich na przejściu granicznym na Łysej Polanie w niedzielę rano. Stamtąd rozpoczęło swoją wędrówkę po kraju.

Betlejemskie Światło Pokoju przekazywane jest od 30 lat. Od 26 lat, czyli od początku Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, Światło roznoszone jest na świecy Caritas. Te dwa symbole stały się nieodłącznym elementem Wigilii w Polsce. Płomień, który jest symbolem braterstwa, jedności i pokoju oraz świeca, która daje szansę na lepszą przyszłość dzieciom z potrzebujących  rodzin – to właśnie te akcje, które dają moc.