Braterska kropla krwi

ZHP
19/03/2020
~ 3 min czytania
W związku z wyjątkową sytuacją związaną z epidemią COVID-19 i wzrastającą liczbą osób hospitalizowanych, Narodowe Centrum Krwi zwraca się do Honorowych Dawców Krwi oraz wszystkich zdrowych osób, które o ostatnim czasie nie podróżowały do innych krajów i nie miały kontaktu z osobą zakażoną wirusem lub objętą kwarantanną, o zgłaszanie się do centrów krwiodawstwa w całej Polsce w celu oddania krwi. W związku z dodatkowymi procedurami oddawanie krwi jest nadal bezpieczne. Na stronach centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa zamieszczone są informacje dotyczące bieżącego stanu zapasów krwi i jej składników. Jednakże wszystkie grupy krwi są potrzebne, ponieważ istnieją biorcy o różnych grupach. Pandemia nie zmniejsza zapotrzebowania na krew, a wręcz przeciwnie. W związku z dyskwalifikacją określonej liczby dawców twoja krew jest jeszcze bardziej potrzebna. Prosimy o zapoznanie się z informacjami praktycznymi dotyczące oddawani krwi w czasie pandemii COVID-19. W okresie od dnia 15 marca 2020 r. do odwołania osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę trwającą 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy. W związku z powyższą kwarantanną osoby te nie mogą przyjść do punktu krwiodawstwa oddać krwi Prosimy również o wstrzymanie się z oddawaniem krwi i jej składników osoby mające objawy, które mogą wskazywać na zakażenie. Są to objawy grypopodobne takie jak :
  • gorączka,
  • suchy kaszel,
  • płytki oddech/duszności,
  • ból mięśni,
  • zmęczenie,
  • rzadziej: ból gardła.
Dawcy, którzy oddadzą krew nie wiedząc, że są chorzy, a u których w ciągu 14 dni służby medyczne wykryją COVID-19 (pozytywny wynik testów laboratoryjnych) proszeni są o zgłaszanie tego faktu w RCKiK. Zgodnie z dotychczasowymi zasadami również dawcy u których w ciągu 48 godzin od donacji wystąpią jakiekolwiek objawy chorobowe zobowiązani są do zgłoszenia tego telefonicznie lub mailowo w swoim centrum. Jeżeli jakiś dawca stwierdzi, że oddana przez niego krew nie nadaje się do przetoczenia może skorzystać z formularza samodyskwalifikacji, który jest dostępny w punkcie krwiodawstwa. Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa nie wykonują u dawców badań na wykrycie wirusa SARS-CoV-2. Na chwilę obecną nie ma dowodów ani potwierdzonego przypadku na to, że wirusy z koronawirusów mogą być przekazane biorcy w trakcie transfuzji krwi w szpitalu. W punktach krwiodawstwa wprowadzono dodatkowe procedury:
  • wstępny pomiar temperatury,
  • pojedyncze wpuszczanie do punktu,
  • dodatkowe dezynfekcje rąk.
Przed udaniem się do punktu krwiodawstwa sprawdź na stronie internetowej danego centrum, czy nie zaszły zmiany np. w godzinach otwarcia.