zhp.pl

Start Aktualności Aktualizacja wytycznych dla form pracy harcerskiej

Aktualizacja wytycznych dla form pracy harcerskiej

UDOSTĘPNIJ
, / 414
Aktualizacja wytycznych dla form pracy harcerskiej

Od 1 października 2020 roku obowiązują nowe wytyczne dla wszystkich form pracy harcerskiej. Poniżej informujemy, jakie najważniejsze zmiany zostały wprowadzone:

  1. Zmieniliśmy treść oświadczenia, które podpisują pełnoletni członkowie ZHP/opiekunowie prawni – od tej pory oświadczenie można podpisać jednorazowo na okres roku harcerskiego,
  2. Zgodnie z obecnie obowiązującym okresem kwarantanny wynoszącym 10 dni zmieniliśmy w oświadczeniach liczbę dni z 14 na 10,
  3. Ujednolicone zostały oświadczenia aby były możliwe do zastosowania zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej np. przez formularze Forms w Microsoft 365,
  4. Dodaliśmy informację, że w przypadku pracy gromad i drużyn NS działających w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii i Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych należy stosować wytyczne obowiązujące w tych ośrodkach,
  5. Podkreśliliśmy, że należy pamiętać o stosowaniu ustanowionego reżimu sanitarnego określonego dla danej strefy np. żółtej czy czerwonej.

Wszystkie informacje o zasadach bezpieczeństwa i obowiązujących wytycznych znajdują się na stronie zhp.pl/wracamy.

PASSWORD RESET

Zaloguj się