zhp.pl

Start Aktualności ZHP podpisało umowę partnerską z Leave No Trace Center for Outdoor Ethics

ZHP podpisało umowę partnerską z Leave No Trace Center for Outdoor Ethics

UDOSTĘPNIJ
, / 771
ZHP podpisało umowę partnerską z Leave No Trace Center for Outdoor Ethics

W sierpniu 2019 r. ZHP podpisało umowę partnerską z Leave No Trace Center for Outdoor Ethics. Tym samym ZHP stało się pierwszą w Polsce, i jedną z nielicznych w Europie, organizacją, która może organizować kursy trenerskie programu Leave No Trace. 

Program Leave No Trace (LNT) ma na celu zmniejszenie wpływu na środowisko, jaki wywieramy przez różne rodzaje aktywności na świeżym powietrzu, np. turystykę, rekreację, czy właśnie działania harcerskie. Cel ten jest realizowany przez dwa zasadnicze elementy: podnoszenie świadomości na temat wpływu naszych działań i bytności na łonie natury oraz dostarczanie rozwiązań i alternatyw, pozwalających ten wpływ zmniejszyć. 

Zasadniczy program składa się z 7 prostych zasad, pozwalających pamiętać o najistotniejszych kwestiach, przez które zmniejszamy nasz wpływ na środowisko naturalne. Oprócz tego program uwzględnia również trzypoziomowy system szkoleń, na który składają się:

  • Szkolenia podstawowe (ang. awareness workshops), czyli dowolne formy kształceniowe trwające od dwóch godzin wzwyż, obejmujące część lub wszystkie treści programu LNT.
  • Szkolenie trenerskie (ang. LNT Trainer Course), czyli kurs trwający minimum 16 godzin, obejmujący wszystkie treści LNT i przygotowujący przede wszystkim do prowadzenia szkoleń podstawowych. Dzięki podpisanej umowie właśnie te kursy będziemy mogli organizować.
  • Szkolenie Master Educator, czyli kurs dla osób prowadzących kursy trenerskie.

Treści programu LNT są spójne z kompetencjami i wartościami, jakie kształtujemy w harcerstwie – odpowiedzialność za środowisko naturalne, świadomość konsekwencji swoich działań, dawanie przykładu pozytywnymi działaniami, szacunek oraz chęć poznania przyrody. Z tego względu LNT można wykorzystać jako narzędzie wspomagające naszą harcerską edukację w tym zakresie. 

Choć ZHP podpisało umowę dopiero teraz, to program LNT jest już obecny w działaniach ZHP od kilku lat. Przez ostatnie trzy lata przeprowadzono szereg kursów podstawowych (ang. awareness workshop) i przeszkolono z tej tematyki kilkadziesiąt osób. Elementy LNT były obecne oraz pomagały przygotować (i zmniejszyć wpływ) kilku imprez centralnych, np. VI Zlot Kadry ZHP w 2019 r. czy Wędrownicze Watry.

Krajowym koordynatorem ds. programu LNT jest hm. Szymon Gackowski. We wszelkich sprawach dotyczących samego programu, jak i jego popularyzacji w ZHP i w Polsce kontaktować można się mailowo z szymon.gackowski@zhp.net.pl. Więcej na temat LNT możecie przeczytać na stronie internetowej.  

7 zasad Leave No Trace – tłumaczenie

autor: hm. Szymon Gackowski

PASSWORD RESET

Zaloguj się