Zbiórka Pracy z Kadrą

Marta Jeżak
05/02/2019
~ 2 min czytania
Grą terenową rozpoczęła się zbiórka pracy z kadrą, która odbyła się w miniony weekend w Ołtarzewie. Wędrując po okolicy uczestnicy zbiórki mieli szansę na bliższe poznanie się z osobami pełniącymi podobne funkcje w innych chorągwiach i wymianę dobrych praktyk. Sobotnie popołudnie poświęcone zostało różnorodnym tematom w podziale na grupy. Podczas bloku poświęconego Programowi wzmocnienia hufców we wsparciu drużynowego wypracowano szereg pomysłów na to, jak zaplanować pierwsze kroki przy wdrażaniu programu. Przedstawiciele chorągwianych zespołów kadry kształcącej i szkół instruktorskich poznawali zasady organizacji konferencji harcmistrzowskich oraz pracowali nad zasadami organizacyjnymi i minimami kursów realizowanych na poziomie chorągwi. Później odbył się warsztat doskonalący, dotyczący flipowania, czyli zastosowania w niecodzienny sposób flipchartów z wykorzystaniem technik sketchnotingu. Członkowie komend chorągwi ds. pracy z kadrą poznawali założenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz konkretnych planów ZHP z nim związanych. Na pytania uczestników odpowiadała ekspertka Instytutu Badań Edukacyjnych dr phm. Helena Jędrzejczak. Ponadto zapoznali się z treścią kwalifikacji Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi, która została przygotowana przez ZHP i włączona do systemu, oraz sposobem jej uzyskiwania. Członkowie komend chorągwi odpowiedzialni za program i wsparcie metodyczne wymieniali myśli odnośnie tego, jak w najlepszy sposób zapewnić wsparcie metodyczne drużynom. Wieczorem uczestniczy spotkania dyskutowali mi.in. o pracy z kadrą, wyzwaniach stojących przed organizacją czy pracy z postawami. W niedzielę miała miejsce prezentacja idei Centralnej Akcji Szkoleniowej, podczas której kandydaci na drużynowych oraz metodycy mieliby się przeszkolić według jednego spójnego dla całego ZHP modelu, wypracowanego w gronie kadry kształcącej. autorka: hm. Joanna Skupińska