zhp.pl

Start Aktualności Zapraszamy do współpracy z Zespołem ds. WAGGGS

Zapraszamy do współpracy z Zespołem ds. WAGGGS

UDOSTĘPNIJ
, / 613
Zapraszamy do współpracy z Zespołem ds. WAGGGS

Wydział Zagraniczny Głównej Kwatery ZHP oraz Komisarka zagraniczna ZHP zapraszają do dołączenia do Zespołu ds. WAGGGS.

Chcesz wpływać na wypełnianie misji i wizji Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek (WAGGGS)? Dbać o wykorzystywanie możliwości, które oferuje stowarzyszenie? Chcesz kreować i koordynować realizację programów WAGGGS oraz działać w obszarach wyznaczanych przez filary działania WAGGGS (bezinteresowne pomaganie, zabieranie głosu, przewodzenie, uczenie się), wspierać harcerki i harcerzy w kontaktach międzynarodowych, nawiązywać nowe kontakty z organizacjami członkowskimi WAGGGS? Posiadasz doświadczenie, umiejętności, czas i zapał?

Już dziś oferujemy Ci możliwość kreowania skautowej współpracy międzynarodowej. To również bardzo dobra okazja, by rozwijać swoje umiejętności, bezpośrednio wpływając na rozwój ZHP. Nie przegap tej możliwości.

Zespół ds. WAGGGS to kilkuosobowa grupa osób działających w strukturach Wydziału Zagranicznego GK ZHP (WZA), wspierająca realizację działań związanych ze współpracą i świadomością przynależności ZHP do WAGGGS oraz bieżących zadań, które wynikają z tej przynależności
i dynamicznego rozwoju WAGGGS.

Pomyślne przejście przez proces rekrutacji będzie oznaczało współpracę z poszczególnymi członkiniami zespołu oraz Komisarką zagraniczną ZHP. Owocna współpraca zakończy się mianowaniem do zespołu.

Przede wszystkim szukamy osób, które zainteresowane są pracą nad ideą Dnia Myśli Braterskiej, który jest świętem WAGGGS oraz pracą z ofertą programową WAGGGS (programy, kampanie, propozycje programowe i poradniki, praca z modelem liderskim oraz Celami Zrównoważonego Rozwoju), a także realizacją strategii WAGGGS, inicjowaniem wolontariatu w ośrodkach światowego stowarzyszenia i zgłębianiem tematu rzecznictwa.

Zapraszamy osoby:

  • będące instruktorkami lub instruktorami ZHP co najmniej w stopniu podharcmistrzyni/ podharcmistrza,
  • mające zaliczoną służbę instruktorską i mogące przedstawić pozytywną opinię bezpośredniego przełożonego,
  • posiadające umiejętność swobodnego porozumiewania się w języku angielskim (znajomość innych języków będzie dodatkowym atutem),
  • posiadające doświadczenie w pracy instruktorskiej co najmniej na poziomie hufca,
  • otwarte na inne kultury, zainteresowane zagadnieniami współpracy międzynarodowej (mile widziane doświadczenie we współpracy międzynarodowej – skautowej).

W uzasadnionych przypadkach będą brani pod uwagę kandydatki i kandydaci, którzy nie spełniają wszystkich warunków.

Ankieta rekrutacyjna powinna zostać przesłana na adres rekrutacja@zhp.pl do 30 października 2019. 

W e-mailu należy odnieść się do wymienionych wyżej wymagań rekrutacyjnych oraz załączyć:

  1. Curriculum Vitae, zawierające dane personalne i harcerskie takie jak data urodzenia, przydział służbowy w ZHP, stopień instruktorski.
  2. Opinię bezpośredniego przełożonego.
  3. List motywacyjny, opisujący powody składania aplikacji.

Wysyłając zgłoszenie kandydatka/kandydat jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

PASSWORD RESET

Zaloguj się