zhp.pl

Start Aktualności Weź udział w konferencjach podczas VI Zlotu Kadry ZHP

Weź udział w konferencjach podczas VI Zlotu Kadry ZHP

UDOSTĘPNIJ
, / 1033
Weź udział w konferencjach podczas VI Zlotu Kadry ZHP

Podczas Zlotu Kadry, a dokładnie 18 sierpnia, odbędą się konferencje instruktorskie. Aby wziąć udział w nich udział nie trzeba być uczestnikiem Zlotu. Wszystkich jednak obowiązują wcześniejsza zapisy na konferencje.

Koszt udziału w konferencji dla osób niebędących uczestnikami Zlotu Kadry wynosi 35 zł. Wpłat należy dokonywać na konto 10 1140 1010 0000 5392 2900 1039 Główna Kwatera ZHP, ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa, tytułem: DSCZ – Konferencja Zlot Kadry + imię i nazwisko uczestnika

Jeśli uczestnik potrzebuje faktury powinien zgłosić to w ciągu 7 dni od daty przelewu na adres zlotkadry@zhp.pl wraz z danymi, na które ma zostać ona wystawiona.

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji wpisowe nie będzie zwracane.

  • Konferencja “Wartości duchowe w harcerskim wychowaniu” organizowana przez Radę Naczelną ZHP i Zespół Harcmistrzowski odbywa się w godzinach 9:00-13:00. Na konferencję nie ma limitu miejsc. Rejestracja otwarta do 22.07.2019 g. 23:59
Na poniższe konferencje obowiązuje limit zgłoszeń – 25 uczestników. Odbywają się one w godzinach 10:00-13:00. Liczbę miejsc, które pozostały można zobaczyć wchodząc w link rejestracyjny. O zapewnieniu miejsca decyduje kolejność zgłoszeń w ramach dostępnego limitu

Jej głównym celem jest odpowiedź na pytanie w jakim kierunku powinno zmierzać współczesne harcerstwo oraz w jaki sposób zachować równowagę pomiędzy rozwojem organizacji a docenieniem tradycji i doświadczeń. Wśród dyskusji nie zabraknie także przestrzeni dla tematyki związanej z możliwościami wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy wychowawczej w kontekście odwołania do bardziej tradycyjnych form i metod pracy.

Jej głównym celem jest zwrócenie uwagi na osobisty przykład instruktora w mediach społecznościowych. Podczas dyskusji poruszony zostanie także aspekt dotyczący dylematów związanych z udostępnianiem zdjęć, postów czy wydarzeń, które mogą wydawać się kontrowersyjne – m.in. odwołujące się do wydarzeń politycznych (np. popieranie konkretnej opcji politycznej, spotkania z politykami), poruszające wrażliwe tematy społeczne (np. aborcja, szczepienie dzieci) czy wyrażające w jednoznaczny sposób światopogląd na aktualne wydarzenia (strajki grup społecznych, marsze równości itp.).

Jej celem jest odpowiedź na pytanie o znaczenie liczebności jednostek w kontekście ich jakościowej pracy. Ważnym aspektem dyskusji będzie także poruszenie tematyki naborów, w kontekście ich skuteczności oraz zwrócenie uwagi na aspekt pozyskiwania kadry do służby w jednostce. Uczestnicy spotkania będą mogli również zastanowić się nad szansami i zagrożeniami, jakie niesie ze sobą zmniejszanie się ilości osób w gromadzie/drużynie.

Instruktorzy i drużynowi coraz częściej podkreślają, że często z powodu zobowiązań harcerskich zaniedbują inne swoje obowiązki.  Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na konieczność godzenia różnych ról społecznych, które na co dzień pełnimy. Ponadto, podczas wymiany doświadczeń poruszony zostanie aspekt mnogości funkcji i podejmowania się ich w ramach instruktorskiej służby, co często tłumaczone jest deficytem kadry instruktorskiej w hufcu/chorągwi.

Jej głównym celem jest podkreślenie roli harcerstwa w małych miejscowościach, wykazanie szans i zagrożeń funkcjonowania w takich społecznościach, a także wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Wartością dodaną spotkania będzie możliwość wymiany osobistych doświadczeń w pracy w małych miejscowościach z uwzględnieniem terenów wiejskich.

Jej celem jest zwrócenie uwagi na ważną rolę pracy z kadrą na poziomie drużyny. Poruszone zostaną między innymi tematy związane z kształceniem funkcyjnych czy pracy zastępu zastępowych, a takie umiejętność właściwego podziału obowiązków pomiędzy poszczególnymi osobami z uwzględnieniem ich naturalnych kompetencji i predyspozycji.

Służba jest nieozwanym elementem harcerskiej działalności co sprawia, że coraz częściej staje się ona synonimem słowa „wolontariat”. Celem konferencji będzie odwołanie się do służby zarówno do wewnątrz naszej Organizacji jak i na zewnątrz.

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na przynależność ZHP do światowych organizacji skautowych, ze szczególnym uwzględnieniem płynących z niej korzyści, jak i obowiązków. Uczestnicy spotkania poruszą także temat aktualnych zjawisk i kierunków rozwoju w ruchu skautowym oraz ich znaczenia dla ZHP.

Poruszone zagadnienia będą odnosić się do elementów w oparciu, o które należy budować skuteczny program drużyny. Dodatkowo poruszona zostanie także kwestia wykorzystania instrumentów metodycznych w pracy z jednostką, także poprzez ich udoskonalanie i uzupełnianie o potrzeby środowisk. Wartością dodaną dyskusji będzie wymiana poglądów uczestników konferencji w zakresie tzw. „przerostu formy nad treścią” i zagrożeń z tym związanych.

Czy zbiórka o Prawie Harcerskim musi być typową zbiórką z rozszyfrowaniem tematu Prawa
i Przyrzeczenia Harcerskiego? Oczywiście, że nie. Jak zatem przeprowadzić atrakcyjną i skuteczną zbiórkę w tym temacie? Celem konferencji będzie odpowiedź na pytanie czy pośredniość w pracy z podstawami wychowawczymi jest konieczna oraz wystarczająca dla młodych harcerzy.

Jej celem jest zwrócenie uwagi na pracę z kadrą na każdym poziomie struktury organizacyjnej w celu wychowania swojego następcy. Wypowiadając rotę Zobowiązania Instruktorskiego każdy z nas wypowiada słowa związane z wychowaniem następcy, jednak czy jest to częsta praktyka?

Współczesne społeczeństwa zwracają coraz większą uwagę na tematy związane z globalnym rozwojem czy marnotrawieniem różnego rodzaju surowców oraz jedzenia. Czy my zwracamy na to uwagę w działalności harcerskiej? Celem konferencji będzie poruszenie tematyki związanej z ekologią oraz racjonalnym wykorzystaniem zasobów i gospodarowaniem nimi w kontekście obecnego trendu „zero waste”

Jej celem jest zwrócenie uwagi na istotną rolę rozwoju duchowego w działalności harcerskiej podczas śródrocznej pracy drużyny. Podczas konferencji poruszone zostanie całościowe ujęcie duchowości jako naturalnej potrzeby człowieka, nie tylko w kontekście przynależności do danego ruchu wyznaniowego czy konkretnego kościoła. Uczestnicy będą także mieli okazję wymienić swoje doświadczenia w zakresie pracy w różnorodnym środowisku (ateiści, osoby innego wyznania itp.).

Font Resize
Contrast

PASSWORD RESET

Zaloguj się