zhp.pl

Start Aktualności Uroczystości pogrzebowe harcmistrza Ryszarda Białousa 31 lipca

Uroczystości pogrzebowe harcmistrza Ryszarda Białousa 31 lipca

fot. Karolina Piotrowska
UDOSTĘPNIJ
, / 553
Uroczystości pogrzebowe harcmistrza Ryszarda Białousa 31 lipca

W środę 31 lipca odbędzie się ostatnie pożegnanie harcmistrza Ryszarda Białousa – kierownika Wielkiej Dywersji Grup Szturmowych Szarych Szeregów, dowódcy Batalionu Armii Krajowej „Zośka”. Jednostki, które chcą uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych, prosimy o stawienie się o godzinie 11:45 przy domu pogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Pogrzeb rozpocznie się mszą świętą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Po nabożeństwie kondukt żałobny przejedzie na Wojskowe Powązki. Urna z prochami zostanie złożona do grobu w Kwaterze Harcerskiego Batalionu AK „Zośka”. W mszy uczestniczyć będą władze ZHP oraz drużyna reprezentacyjna ZHP. Do pełnienia służby podczas pochówku na cmentarzu zapraszamy wszystkie jednostki harcerskie.

Ryszard Białous (ps. Jerzy, Zygmunt) urodził się 4 kwietnia 1914 w Warszawie. Mając 10 lat wstąpił do 6 WDH im. J. H. Dąbrowskiego. Uczestniczył w obozach drużyny i zdobywał kolejne stopnie harcerskie. Uczestniczył w IV Jamboree w Gödöllő (1933) oraz w Jubileuszowym Zlocie Harcerstwa Polskiego w Spale (lipiec 1935). W 1936 roku został hufcowym Hufca Harcerzy Warszawa-Powiśle.

Podczas wojny nawiązał kontakt z hm. Aleksandrem Kamińskim i naczelnikiem Szarych Szeregów hm. Florianem Marciniakiem. W 1942 roku jako „Jerzy” został mianowany dowódcą Oddziału Specjalnego „Jerzy”. Jego zastępcą był Tadeusz Zawadzki „Zośka”. Równocześnie Białous został kierownikiem Wydziału Wielkiej Dywersji w GK Szarych Szeregów („Pasiece”) i przełożonym wszystkich GS. 1 września 1943 roku OS „Jerzy” został zreorganizowany w Batalion Szarych Szeregów „Zośka”

Żołnierze dowodzonego przez niego batalionu uczestniczyli w ponad 35 akcjach dywersyjnych, bojowych, likwidacyjnych, zaopatrzeniowych i osłonowych. W Powstaniu Warszawskim Harcerski Batalion „Zośka” pod jego dowództwem walczył na Woli, Starym Mieście i Czerniakowie, tracąc ponad 80% stanu osobowego.

Od marca 1947 r. do lutego 1948 r. hm. Ryszard Białous był naczelnikiem ZHP poza granicami kraju. W lipcu 1948 r. wyemigrował wraz z rodziną do Argentyny, gdzie zmarł w marcu 1992 r.

W czerwcu tego roku reprezentacja ZHP uczestniczyła w uroczystości przyjęcia prochów hm. Białousa, które sprowadzono do Polski i tymczasowo złożono w krypcie katedry polowej Wojska Polskiego. Zmarły w Argentynie dowódca „Zośki” chciał być pochowany w ojczystej ziemi.

Font Resize
Contrast

PASSWORD RESET

Zaloguj się