zhp.pl

Start Aktualności Udział Naczelniczki ZHP w Seminarium „Obywatele dla Niepodległej – 100 lat polskiej samoorganizacji społecznej”

Udział Naczelniczki ZHP w Seminarium „Obywatele dla Niepodległej – 100 lat polskiej samoorganizacji społecznej”

UDOSTĘPNIJ
, / 297
Udział Naczelniczki ZHP w Seminarium „Obywatele dla Niepodległej – 100 lat polskiej samoorganizacji społecznej”

20 lutego naczelniczka ZHP hm. Anna Nowosad uczestniczyła w seminarium naukowym „Obywatele dla Niepodległej – 100 lat polskiej samoorganizacji społecznej” organizowanym przez Kancelarię Prezydenta RP i Biuro Dialogu i Korespondencji 

Celem spotkania było przedstawienie wybranych przykładów dziedzictwa polskiej samoorganizacji społecznej oraz wskazanie ich inspirującej roli dla teraźniejszości. Ponadto podczas seminarium zostały przedstawione nowe tendencje w sferze zaangażowania społecznego Polaków. Rozmawiano także o propozycjach skutecznych instrumentów polityki państwa na rzecz wzmacniania solidarności w społeczeństwie polskim.

Seminarium otworzył Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta PR. Następnie swoje wystąpienia wygłosili między innymi profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego czy Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

PASSWORD RESET

Zaloguj się