zhp.pl

Start Aktualności Uchwała Senatu RP w rocznicę śmierci Olgi i Andrzeja Małkowskich

Uchwała Senatu RP w rocznicę śmierci Olgi i Andrzeja Małkowskich

fot. Senat RP
UDOSTĘPNIJ
, / 996
Uchwała Senatu RP w rocznicę śmierci Olgi i Andrzeja Małkowskich

Senat Rzeczpospolitej Polskiej w obecności Krystyny Małkowskiej-Żaby, naczelniczki ZHP hm. Anny Nowosad, przewodniczącego ZHP hm. Dariusza Supła oraz przedstawicieli innych organizacji harcerskich, podjął uchwałę w 100. rocznicę śmierci Andrzeja Małkowskiego i 40. rocznicę śmierci Olgi Drahonowskiej-Małkowskiej.

W uzasadnieniu czytamy, że „Senat Rzeczypospolitej Polskiej pragnie uczcić pamięć Andrzeja i Olgi Małkowskich, dwojga wybitnych twórców polskiego harcerstwa. Senat czyni to pełen uznania dla działalności polskiego harcerstwa, dla jego wartości wychowawczych, które od ponad stu lat kształtują osobowości i postawy kolejnych pokoleń polskiej młodzieży w duchu służby i braterstwa. Harcerki i harcerze w najtrudniejszych chwilach historii naszej Ojczyzny wielokrotnie zdali egzamin z patriotyzmu i postaw obywatelskich.

„Chcemy, aby kolejne pokolenia polskich harcerek i harcerzy kontynuowały dzieło założycieli harcerstwa w duchu służby Bogu, Polsce i bliźnim, a cała młodzież kierowała się patriotyzmem i służbą drugiemu człowiekowi. Zadanie to jest wciąż bardzo aktualne i wciąż bardzo trudne. Pomocą w wyzwalaniu pozytywnych emocji i energii dla podejmowania wyzwań są nasi wspaniali poprzednicy – bezinteresowni, pracowici, oddani potrzebującym i Narodowi, nowocześni i wierni najwyższym wartościom.

„Mamy nadzieję, że przez wiele kolejnych lat harcerstwo będzie ważnym punktem odniesienia dla młodych w podejmowaniu życiowych decyzji, wyzwaniem i polem służby dla naszego Narodu i Państwa.”

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem uchwały.

PASSWORD RESET

Zaloguj się