zhp.pl

Start Aktualności Szkolenia prawno-finansowe „Nic o nas bez nas – podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa”

Szkolenia prawno-finansowe „Nic o nas bez nas – podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa”

UDOSTĘPNIJ
, / 1069
Szkolenia prawno-finansowe „Nic o nas bez nas – podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa”

 

Główna Kwatera ZHP zaprasza na 4-weekendowe szkolenia z obszarów prawa, finansów, zarządzania i nowych technologii (Office 365). Warsztaty odbywać się będą od stycznia do kwietnia 2020 roku w 13 miejscowościach.

76 godzin szkolenia zostało podzielone na 4 obszary: zarządzanie, prawo, finanse i rachunkowość, nowe technologie. Każdy z nich odbywa się w inny weekend. Szkolenia trwają od godziny 16 w piątek do 16 w niedzielę. Zgłoszenia trwają do 31 grudnia 2019 roku przez link. Więcej informacji na stronie projektu. W przypadku dodatkowych pytań, prosimy okontakt z się z aleksandra.klimczak@zhp.pl

Grupy, do których skierowane są szkolenia:

 • komendy hufców,
 • komendy chorągwi,
 • członkowie komisji rewizyjnych wszystkich poziomów,
 • szefowie baz,
 • osoby zarządzające fundacjami,
 • osoby zarządzające majątkiem i finansami,
 • osoby pracujące na rzecz organizacji pozarządowych (wolontariacko lub zawodowo).

Wymogi formalne:

 • wiek uczestników 19-65 lat,
 • członkostwo w ZHP lub innej organizacji pozarządowej,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • posiadanie wpływu na zarządzanie w swojej organizacji pozarządowej i jej jednostkach w zakresie np. prowadzenia polityki kadrowej, gospodarczej, finansowej,
 • angażowanie się w sprawy społeczności lokalnej i posiadanie wiedzy w zakresie skutków wprowadzanych regulacji prawnych na poziomie lokalnym i/lub regionalnym.

Cele:

 • Podniesienie kompetencji uczestników w procesie stanowienia prawa na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym (na poziomie samorządu terytorialnego).
 • Przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy w zakresie prawa gospodarczego, analiz ekonomicznych, prawa pracy i umiejętności ich wykorzystania. Również w zakresie kompetencji cyfrowych – na obszarze całej Polski.

Finansowanie w ramach projektu:

 • wyżywienie,
 • zakwaterowanie,
 • pakiet szkoleniowy,
 • dojazd na szkolenie.

I zjazd – ZARZĄDZANIE, czyli przedstawienie sposobów na osiąganie celów i skutecznej organizacji pracy

 • Rola przedstawicieli organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa
 • Rola państwa w gospodarce
 • Zasady działalności przedsiębiorców
 • Pomoc publiczna dla przedsiębiorców
 • Rynek kapitałowy w Polsce
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Prawo Zamówień Publicznych

II zjazd – PRAWO, aby dowiedzieć się, czy najwygodniejsze rozwiązanie jest zgodne z prawem

 • Elementy prawa cywilnego
 • Spółki handlowe, fundacje, stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą – tworzenie, łączenie, dzielenie, funkcjonowanie i likwidowanie w tym zasady funkcjonowania rad nadzorczych w jednoosobowych spółkach
 • Komercjalizacja i prywatyzacja
 • Problematyka związków zawodowych w procesie prywatyzacji oraz skutki tych procesów w świetle prawa pracy –
 • Prawo upadłościowe, układowe itp.
 • Prawo pracy

III zjazd – FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, czyli wszystko, co powinno się wiedzieć na temat księgowości

 • Ekonomii z elementami polityki przemysłowej, analiza finansowa
 • Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie
 • Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej i controllingu
 • Zakończenie – Test wiedzy

IV ZJAZD – NOWE TECHNOLOGIE, czyli jakie narzędzia skrywa Office365

 • Wykorzystanie zasobów i narzędzi internetowych przez przedstawicieli NGO w procesie stanowienia prawa przez wykorzystanie nowych technologii –
 • Serwisy internetowe administracji publicznej, zasady logowania w serwisach, korzystanie ze strony http://isap.sejm.gov.pl/index.jsp, wykorzystywanie, Office 365 do realizacji projektów.

Terminy szkoleń

Szkolenie 1 – Warszawa:

10-12 stycznia 2019

31 stycznia – 2 luty 2019

20-22 luty 2019

20-22 marca 2019

 

Szkolenie 2 – Szczecin

17-19 stycznia 2020

7-9 luty 2020

28 luty – 1 marca 2020

27-29 marca 2020

 

Szkolenie 3 – Białystok

10-12 stycznia 2020

24-26 stycznia 2020

7-9 luty 2020

28 luty – 1 marca 2020

 

Szkolenie 4 – Kielce

17-19 stycznia 2020

31 stycznia-2 luty 2020

14-16 luty 2020

13-15 marca 2020

 

Szkolenie 5: – Kraków

10-12 stycznia 2020

24-26 stycznia 2020

7-9 luty 2020

6-8 marca 2020

 

Szkolenie 6 – Poznań

10-12 stycznia 2019

24-26 stycznia 2019

14-16 luty 2019

6-8 marca 2019

 

Szkolenie 7 – Bydgoszcz

20-22 luty 2020

13-15 marca 2020

27-29 marca 2020

17-19 kwietnia 2020

 

Szkolenie 8 – Lublin

17-19 stycznia 2020

31 stycznia – 2 luty 2020

14-16 luty 2020

28 luty – 1 marca 2020

 

Szkolenie 9 – Piotrków Trybunalski

24-26 stycznia 2020

20-22 luty 2020

6-8 marca 2020

20-22 marca 2020

 

Szkolenie 10 – Katowice

14-16 luty 2020

13-15 marca 2020

27-29 marca 2020

17-19 kwietnia 2020

 

Szkolenie 11  Wrocław

17-19 stycznia 2019

31 stycznia -2 luty 2019

28 luty – 1 marca 2019

20-22 marca 2019

 

Szkolenie 12 – Olsztyn

20-22 luty 2020

13-15 marca 2020

27-29 marca 2020

17-19 kwietnia 2020

 

Szkolenie 13 – Rzeszów

7-9 luty 2020

6-8 marca 2020

20-22 marca 2020

17-19 kwietnia 2020

PASSWORD RESET

Zaloguj się