zhp.pl

Start Aktualności Spotkanie pilotów chorągwi w Warszawie

Spotkanie pilotów chorągwi w Warszawie

UDOSTĘPNIJ
, / 444
Spotkanie pilotów chorągwi w Warszawie

Pilot chorągwi to tradycyjna nazwa funkcji instruktora, który na terenie chorągwi ZHP wspiera wychowanie wodne oraz pracę środowisk specjalności wodnej. W tym roku coroczne spotkanie pilotów chorągwi i instruktorów ich zespołów odbyło się w Warszawie 19 stycznia. Uczestniczyło w nim blisko 30 instruktorów reprezentujących zespoły pilotów z ośmiu chorągwi.

Przedmiotem rozmów i ustaleń było wznowienie współzawodnictwa drużyn, wprowadzenie patentu flagowego drużyny wodnej ZHP, a także zaangażowanie środowisk wodnych w organizację Europejskiego Jamboree Skautowego w Polsce w 2020 roku.

Zgodnie z planami Wydziału Wychowania Wodnego GK ZHP, który był organizatorem spotkania, w tym roku wprowadzony zostanie mechanizm certyfikowania drużyn zajmujących się wychowaniem wodnym. ZHP wraca tym samym do jeszcze przedwojennej tradycji, która dawała prawo do noszenia bandery harcerskiej oraz do nazywania się drużyną wodną wyłącznie jednostkom, które spełniały odpowiednie kryteria jakościowe i ilościowe i zdobyły tzw. patent flagowy.  Nad ponownym wprowadzeniem Patentu Flagowego Drużyny Wodnej pracuje obecnie Wydział Wychowania Wodnego, a piloci chorągwi podczas spotkania odnieśli się do prezentowanych propozycji.

Powrotem do zapomnianego dziedzictwa ZHP jest też wznowienie współzawodnictwa drużyn wodnych o puchar Leonida Teligi. Leonid Teliga jako pierwszy Polak samotnie opłynął jachtem OPTY kulę ziemską, a w 1969 roku przekazał ZHP proporzec swojego zastępu Niedźwiedzi, który mu podczas tego wyczynu towarzyszył. Proporzec ten został umieszczony w modelu jachtu OPTY w miejscu grotżagla, a ten stał się nagrodą przechodnią w konkursie o tytuł najlepszej drużyny wodnej w Polsce, który z przerwą na stan wojenny był  przeprowadzany od 1970 do 2000 roku. W tym roku proporzec i model jachtu OPTY zostaną przekazane do Muzeum Harcerstwa, a w ich miejsce zostanie wykonana ich wierne kopie. To właśnie one ponownie staną się nagrodą przechodnią we współzawodnictwie. Wznowienie współzawodnictwa planowane jest na jesień tego roku. Grono pilotów chorągwi podczas spotkania konsultowało projekt regulaminu współzawodnictwa.

Ponadto piloci otrzymali informację o stanie przygotowań od konferencji Wychowanie Wodne w ZHP w Łodzi, która odbędzie się w dniach 15 – 17 marca oraz o tworzonym wykazie miejsc na rejsach harcerskich, czyli harcerskiej „wolnej koi”.

Kolejne, tym razem otwarte dla wszystkich chętnych, spotkanie instruktorów specjalności wodnej będzie miało miejsce w Łodzi na wspomnianej już konferencji „Wychowanie Wodne w ZHP”.

PASSWORD RESET

Zaloguj się