Specjalnościowa Akcja Szkoleniowa 2019 - zgłoszenia przedłużone do 22 maja

Marta Jeżak
06/05/2019
~ 2 min czytania
fot. 05.08.2018 Gdansk . Wyspa Sobieszewska . deszcz . fot . Zuzanna Galczynska / ZHP
Specjalnościowa Akcja Szkoleniowa jest przeznaczona dla harcerzy (powyżej 16 roku życia) i instruktorów ZHP, którzy interesują się specjalnościami w ZHP. W trakcie wydarzenia uczestnicy i uczestniczki będą mogli poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu specjalności obronnej, ratowniczej, pożarniczej, łącznościowej i HSZ. Program SAS podzielony jest na dwie części – ogólną i specjalistyczną. W pierwszej wezmą udział wszyscy zgłoszeni. Zajęcia w tym bloku będą miały na celu wyrównanie wiedzy i umiejętności ze wszystkich specjalności. W drugiej części uczestnicy i uczestniczki zostaną podzieleni na grupy wedle specjalności (tak jak się zgłaszali) i wezmą udział w zajęciach poszerzających ich dotychczasową wiedzę i umiejętności z wybranego obszaru. Ta część zakończy się zdobyciem uprawnień. SAS 2019 pozwoli uczestnikom i uczestniczkom nie tylko rozwijać swoje zainteresowania, ale nauczy ich także współpracy z organami państwowymi i służbami podczas sytuacji kryzysowych (np. stan klęski żywiołowej). W trakcie akcji będziemy współpracować z m.in. Wojskiem Polskim, Ministerstwem Obrony Narodowej, Państwową Strażą Pożarną czy Ochotniczą Strażą Pożarną. Wydarzeniu przyświecać będzie hasło "Bądź gotów!" SAS odbędzie się w terminie 3-16.08.2019 r. w miejscowości Próchnówko. Koszt udziału w akcji wynosi 700 zł. Zgłoszenia odbywają się przez formularz zgłoszeniowy i trwają do 22.05.2019 r. W formularzu znajdziecie regulamin SASu.