Rekrutacja na The Academy 2019

Ewa Lachiewicz
27/09/2019
~ 3 min czytania
W dniach 2-7 listopada 2019 r. w Kranjskiej Gorze w Słowenii odbywa się The Academy – Akademia Skautowa. Związek Harcerstwa Polskiego zamierza wysłać na to wydarzenie 4-osobową delegację. We współpracy z Europejskim Regionem WAGGGS pozyskaliśmy dofinansowanie, które pozwoli na wysłanie czterech osób po obniżonych kosztach (100 EUR wpisowego zamiast 290 EUR oraz refundacja kosztów podróży w wysokości do 350 EUR na osobę). Niniejszym ogłaszamy nabór do delegacji dwóch osób działających na szczeblu chorągwianym. Kandydaci/kandydatki muszą mieć stopień minimum podharcmistrza/podharcmistrzyni, działać na szczeblu chorągwi w obszarze kształcenia/ pracy z kadrą/ rozwoju liczebnego/ strategii rozwoju organizacji. Osoby zainteresowane reprezentowaniem ZHP na The Academy 2019 prosimy o przesłanie na wskazany niżej adres email następujących informacji: 1/ stopień, imię i nazwisko 2/ hufiec, chorągiew 3/ pełniona funkcja (o jakiej mowa w ogłoszeniu) 4/ adres email (w domenie zhp.net.pl lub innej domenie zhp – hufcowy, chorągwiany,… ) 5/ numer telefonu 6/ W języku angielskim: 2-5 zdań uzasadnienia, dlaczego chcę uczestniczyć w The Academy i jak zamierzam to wykorzystać na rzecz ZHP po powrocie. Należy dostarczyć zwykłym mailem zgodę odpowiedniego komendanta chorągwi na udział w przedsięwzięciu i krótką opinię szefa chorągwianego zespołu (jeśli kandydat sam jest szefem zespołu, powinien dostarczyć opinię odpowiedniego członka GK). Podczas rekrutacji będziemy dodatkowo kontaktować się z odpowiednimi pełnomocnikami KCh ds. zagranicznych. Zgłoszenia prosimy przesłać do 7 października 23:59 mailem na adres [email protected] i jednocześnie [email protected] Mail musi być wysłany z adresu wskazanego jako kontaktowy. W treści maila należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji do delegacji ZHP na The Academy 2019 oraz zapewnić o gotowości do wpłaty wpisowego 100 EUR, samodzielnego i na własny koszt zakupu biletu na podróż z miejscowości (miejsce zamieszkania) do Kranjskiej Gory i z powrotem; zwrot kosztów podróży po powrocie pod warunkiem dostarczenia wymaganych dokumentów (bilety na pociąg, autobus, samolot, karty pokładowe) wyniesie maksymalnie 350 EUR. Przypominamy, że w związku z korzystaniem z dofinansowania uczestnicy muszą być gotowi do udziału w The Academy od początku do końca i do przesłania sprawozdania z udziału w The Academy w ciągu 2 tygodni od zakończenia wydarzenia. Więcej informacji https://www.thesgacademy.eu/ https://www.thesgacademy.eu/the-sessions/ https://www.thesgacademy.eu/programme/ Kandydaci wybrani do delegacji zostaną o tym poinformowani do 10 października. Czekamy na zgłoszenia!