zhp.pl

Start Aktualności Przetestuj nowe instrumenty metodyczne w swojej drużynie

Przetestuj nowe instrumenty metodyczne w swojej drużynie

Fot. Karolina Piotrowska
UDOSTĘPNIJ
, / 2698
Przetestuj nowe instrumenty metodyczne w swojej drużynie

Poniższe zaproszenie kierowane jest do drużynowych, którzy chcieliby włączyć się w proces tworzenia nowych instrumentów metodycznych poprzez testowanie ich w pracy swojej jednostki pomiędzy styczniem 2020 roku a styczniem 2021 roku w ramach pilotażu SIM.

Proces przygotowania do pilotażu rozpoczynamy w sierpniu 2019 roku szkoleniami wstępnymi podczas Zlotu Kadry. Dla drużynowych, którzy nie będą w stanie wziąć w nim udziału, Zespół projektowy ds. reformy instrumentów metodycznych (ZIM) postara się zorganizować spotkania uzupełniające na przełomie sierpnia i września 2019 roku.

Warunkiem udziału w pilotażu jest także rzetelne wypełnienie Badania Drużynowego i udostępnienie ZIM jego wyników.  Nie ma to na celu oceny Waszej dotychczasowej pracy, jest za to niezbędne do ewaluacji wyników pilotażu, m.in. zidentyfikowania sytuacji, na które zaprojektowany system niedostatecznie odpowiada.

Następnie jesienią 2019 roku (pomiędzy wrześniem a grudniem) w pracy bezpośredniej z przydzielonym opiekunem (członkowie ZIM lub specjalnie przeszkoleni metodycy) odbędzie się proces indywidualnego przygotowania. Wsparciem do niego będzie także seria kilku tematycznych Webinariów, na których instruktorzy ZIM przedstawią najważniejsze aspekty związane z funkcjonowaniem nowych instrumentów.

Zapisy do 30 sierpnia! Nie zwlekajcie – liczy się kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia odbywają się przez formularz.

Zgłaszając się do udziału deklarujesz udział w kilkugodzinnym szkoleniu wstępnym na żywo (sierpień-wrzesień 2019 roku), serii tematycznych Webinariów (wrzesień-grudzień 2019 roku) oraz bezpośredniej pracy z opiekunem (kontakt bezpośredni, ewentualne spotkania szkoleniowe w małej grupie lub indywidualne), a także regularnego przekazywania informacji zwrotnej (w tym także odczuć członków Twojej jednostki) do ZIM w formie kwartalnego wypełniania ankiety z pytaniami ilościowymi (w ciągu 2020 roku) oraz kwartalnych rozmów z opiekunem (w ciągu 2020 roku) oraz korzystania z innych form wsparcia ze strony opiekuna.

Bardziej szczegółowe informacje odnośnie procesu przygotowywania reformy oraz mapy drogowej konsultacji i pilotażu można znaleźć na dedykowanej stronie HUBU INFORMACYJNEGO GK ZHP.

PASSWORD RESET

Zaloguj się